Innhold

Familieveiledning 

Familieveiledning er et tilpasset lavterskeltilbud til familier som har behov for å forebygge utfordringer i hverdagen.

Tilbudet gjelder for familier med barn og ungdom med ulik grad av funksjonsnedsettelser. Familieveiledningsgruppen gir råd og veiledning til familier som ønsker å øke sin kompetanse på å mestre utfordringer de står i. Dette kan være atferdsvansker, kommunikasjon, grensesetting, ADL- ferdigheter, søskensamtaler med mer.

Hvem er vi:

Vi er en ressursgruppe i Ullensaker kommune bestående av representanter fra Avlastningstjenesten, Forebyggende barn og ungdom og Pedagogisk– Psykologisk tjenesten, samt Helsestasjonen. Vi har lang og bred erfaring med miljøarbeid med barn og ungdom med nedsatt funksjonsnedsettelser og de tilleggs utfordringer som familien møter. Når du mottar veiledning fra familieveiledningen vil du møte to faste veiledere. 

Kontakt oss

Hvem kan få tilbudet:

Familier med barn og ungdom med ulik grad av funksjonsnedsettelser. (0-18år). Veiledning tilbys alle hverdagen.

Vi kan bistå med:

Praktiske råd og veiledning innen

• Atferdsvansker

• Alternativ supplerende kommunikasjon

• Grensesetting

• Utførelse av daglige aktiviteter og ferdigheter (ADL)

• Søsken og familiesamtaler

• Gi en oversikt i hjelpeapparatet 


Publisert: 07.02.2017 20:51:46
Sist endret: 09.09.2021 13:21