Om fastlegen

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. 

  • Trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til
  • Ved akutt oppstått skade eller sykdom utenom fastlegens åpningstid må du kontakte legevakten på telefon 116 117
  • Står det om liv, ring 113

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege. Les mer om retten til fastlege på Helsenorge.no.

Spørsmål og svar

Når skal jeg henvende meg til fastlegen? 

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder

  • sykemelding
  • fornying av resept
  • varige og kjente plager uten akutt forverring

Fastlegen vil vurdere hvor lenge når du må ha time ut fra problemstillingen din. Hvis situasjonen krever det kan du få time raskt. Opplys derfor om hva du trenger hjelp til fra fastlegen når du bestiller time. 

Når fastlegen din er borte fra kontoret i forbindelse med ferie, kurs og etterutdanning har fastlegen en vikar.

For å få best mulig utbytte fra timen hos fastlegen kan det lønne å forberede seg på forhånd. Les gjerne gjennom tipsene til helsenorge i forkant av konsultasjonen din.

Jeg trenger hjemmebesøk og/ eller tolk

Fastlegen kommer på hjemmebesøk ved behov, etter avtale. Fastlegene bruker tolk ved behov.

Når ringer jeg legevakten?

På dagtid er det fastlegen din som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Er det utenom fastlegens åpningstid skal du ringe legevakten for øyeblikkelig hjelp.

Legevaktens telefonnummer er 116 117.

Er det akutt må du ringe 113.

Jeg vil bytte fastlege

Du kan enkelt bytte og finne fastlege selv og for ditt barn, hvis barnet er under 16. Du behøver ikke velge samme fastlege til barnet ditt som du har valgt selv.

Du står fritt til å den fastlegen du vil så lenge legen har ledig plass på listen sin. Hvis legen ikke har plass på listen sin kan du sette deg på venteliste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Hvis fastlegen du ønsker har ledig plass, kan du få ny fastlege allerede fra den første dagen i neste måned. 

Du kan finne og bytte fastlege på helsenorge.no

Jeg vil klage på fastlegen min
  • Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen du har fått, eller mener du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage. Klagen skal først rettes til det fastlegekontoret du klager på. På www.helsenorge.no/klage-og-erstatning kan du lese om hvordan du går frem for å klage.
  • Dersom du ikke er fornøyd med svaret fra fastlegen, skal klager på organisatoriske forhold som tilgjengelighet, ventetid og lignende rettes til kommunen. Send din henvendelse til postmottak@ullensaker.kommune.no. Personsensitiv informasjon må ikke sendes på e-post.
  • Klager på fastlegens faglige vurderinger og oppførsel skal rettes til Statsforvalteren i Oslo og Viken ved Fylkeslegen.

Publisert: 21.09.2016 14:00
Sist endret: 11.04.2024 15:28