Innhold

Fastlege

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Alle som er bosatt i Norge har rett på en fastlege, bortsett fra personer med D-nummer som ikke er asylsøkere.

Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere pasienter på sin liste framfor andre pasienter. Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret du hører til.

Hvis du har behov for akutt helsehjelp må du ringe 113.

 

Når skal jeg henvende meg til fastlegen? 

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder

  • sykemelding
  • fornying av resept
  • varige og kjente plager uten akutt forverring

Fastlegen vil vurdere hvor lenge når du må ha time ut fra problemstillingen din. Hvis situasjonen krever det kan du få time raskt. Opplys derfor om hva du trenger hjelp til fra fastlegen når du bestiller time. 

Når fastlegen din er borte fra kontoret i forbindelse med ferie, kurs og etterutdanning har fastlegen en vikar.

For å få best mulig utbytte fra timen hos fastlegen kan det lønne å forberede seg på forhånd. Les gjerne gjennom tipsene til helsenorge i forkant av konsultasjonen din.

Jeg trenger hjemmebesøk og/ eller tolk

Fastlegen kommer på hjemmebesøk ved behov, etter avtale. Fastlegene bruker tolk ved behov.

Når ringer jeg legevakten?

På dagtid er det fastlegen din som har ansvar for øyeblikkelig hjelp. Er det utenom fastlegens åpningstid skal du ringe legevakten for øyeblikkelig hjelp.

Legevaktens telefonnummer er 116 117.

Er det akutt må du ringe 113.

Jeg vil bytte fastlege

Du kan enkelt bytte og finne fastlege selv og for ditt barn, hvis barnet er under 16. Du behøver ikke velge samme fastlege til barnet ditt som du har valgt selv.

Du står fritt til å den fastlegen du vil så lenge legen har ledig plass på listen sin. Hvis legen ikke har plass på listen sin kan du sette deg på venteliste. Du kan velge en lege i en annen kommune enn der du bor. Dersom du ønsker å bruke en lege som står utenfor fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel ved legebesøk.

Hvis fastlegen du ønsker har ledig plass, kan du få ny fastlege allerede fra den første dagen i neste måned. 

Du kan finne og bytte fastlege på helsenorge.no

Jeg vil klage på fastlegen min

Vil du klage på fastlegen din kan du rette klagen til kommuneoverlegen eller til Fylkesmannen.

Klager på organisatoriske forhold, som tilgjengelighet, ventetid osv. behandles av kommuneoverlegen. Klager på legenes faglige vurderinger vil utredes av kommuneoverlegen, og deretter sendes til Fylkesmannen i Viken for behandling. 

Du kan også sende en klage på legenes faglige vurderinger direkte til Fylkesmannen for utredning og behandling. Les mer om din rett til klage på helsenorge.no og hvordan du går fram. 

Personsensitiv informasjon må ikke sendes på e-post.


Publisert: 21.09.2016 14:00:01
Sist endret: 25.12.2020 23:27