Innhold

Frisklivssentralen

Frisklivsentralens tjenester er borte slik den har fungert i Ullensaker. Vi jobber med å etablere et «Tjenestetorg» hvor flere forebyggende og veiledende tjenester samles. Tjenestetorget ser på nye arbeidsmetoder og arbeidsprosesser, og vil i den forbindelse se på hvordan dette tilbudet skal gis fremover. Vi vil fortelle mer om dette senere.

Kontaktinformasjon

E-post: ullensaker.frisklivssentral@ullensaker.kommune.no

Telefon: 480 99 264

Nyttige nettsider


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 09.03.2020 14:42