Innhold

frisklivssentralen

Vi tilbyr

  • Fysisk aktivitet
  • Kostveiledning/kostholdskurs
  • Tobakksavvenning

Hvem er tilbudet for?

Målgruppen er deg som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen jobber med å:

  • Gi støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer
  • Ha fokus på dine ressurser og din mestringsfølelse
  • Styrke din kunnskap om levevaner og helse
  • Finne frem til lokale tilbud og aktiviteter som passer for deg etter endt reseptperiode

Hvordan kontakte oss?

Henvendelser sendes på SMS med navn og telefonnummer til 45 70 90 39.

eller på e-post til: ullensaker.frisklivssentral@ullensaker.kommune.no.

Pris: 436,- kr for å delta i 12 uker på treninger med Frisklivsentralen.

Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

LHL

Helsedirektoratet

Helsenorge.no

Slutta.no

Opplysningskontoret for brød og korn

Matprat

3iuka.no

Frukt.no

Melk.no

UT.no


Publisert: 19.09.2016 10:43:15
Sist endret: 12.03.2024 14:03