Innhold

Hva kan du få hjelp til?  

Hjemmesykepleien gir helsehjelp til mennesker med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse i eget hjem, slik at du får mulighet til å bo lengst mulig hjemme. Tjenesten er bemannet 24 timer i døgnet.  

Hjemmesykepleien gir tjenester som hjelper deg til å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv.   

Du kan for eksempel få hjelp til:  

 • Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering  
 • Bruk av velferdsteknologi  
 • Hjelp til å ivareta egenomsorg  
 • Medisinhåndtering, sårbehandling  
 • Du betaler ikke for tjenesten hjemmesykepleie.

Hvem kan få hjelp?  

Personer som på grunn av sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse har behov for nødvendig helsehjelp i kortere eller lengre perioder. Alle som bor eller oppholder seg i kommunen har krav på nødvendig helsehjelp.  

Hvem er vi?  

Vi er helsepersonell som består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og assistenter som gir helsehjelp i hjemmet. Vi samarbeider også tett med andre helsetjenester.  

Hva vi forventer av deg?

 • Du er kjent med vedtaket ditt.  
 • Du gir beskjed på forhånd hvis du er borte eller ikke har behov for hjelp som er avtalt.
 • Du samarbeider med oss slik at ansatte får en god arbeidssituasjon i hjemmet ditt og arbeidsmiljølovens bestemmelser følges:  
  • Du tillater at nødvendige hjelpemidler tilpasses i hjemmet, både av hensyn til deg og de ansatte.   
  • Du har flytende håndsåpe og tørkepapir tilgjengelig for ansatte.  
  • Du har husdyr i et annet rom og ikke røyker under besøket.  
 • Du tillater at det blir montert elektronisk dørlås hvis du ikke kan åpne døren selv.  
 • Du bruker trygghetsalarmen etter retningslinjene.  
 • Du sier ifra hvis det er noe du ikke er fornøyd med eller dine behov endres. 

Hvordan søker jeg?

Bruk Søknadsskjema til Tildelingsenheten for å søke om hjemmesykepleie. 

Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden.  Du kan ta kontakt med tildelingsenheten hvis du trenger mer informasjon om tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Aktuelle lover

 


Publisert: 21.09.2016 13:18:55
Sist endret: 15.08.2022 14:09