Hva gjør kommuneoverlegene?

Kommuneoverlegene er kommunens medisinskfaglige rådgivere. De leder og tilrettelegger det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. Kommuneoverlegene har også et beredskapsansvar for Oslo lufthavn Gardermoen når det gjelder smittevern og internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)

Viktige oppgaver er blant annet:

  • Helsemessig beredskap
  • Smittevern
  • Miljørettet helsevern
  • Folkehelse
  • Rådgivning
  • Bekymringsmeldinger
  • Kvalitetsutvikling
  • Medisinsk faglig oppfølging av helsetilbudet i kommunen
  • Administrasjon av fastlegeordningen
  • Administrasjon av spesialistutdanningen i allmennmedisin (ALIS) 


Kontaktinformasjon

Klikk her for digital henvendelse (eDialog)

Telefon (via kommunens sentralbord): 66 10 80 00

Kommuneoverleger:

Einar Kristian Borud

Laurence Jary-Vattøy

Anita Jeyananthan


Publisert: 05.07.2023 13:38
Sist endret: 09.10.2023 14:16