Innhold

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatorens/ressurssykepleierens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren/ressurssykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt: Mandag-fredag kl 09.00-15.00

Kreftkoordinator Linda Skartlien

Telefon: 48 95 92 76

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no

Adresse: Ragnar Strøms veg 6, 2067 Gardermoen

LØFT- Trenings- og mestringskurs

LØFT er et trenings- og mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft. Tilbudet er for deg som skal starte opp med behandling, er i behandling eller er ferdig med behandling. Gruppa vil bestå av maks 10 deltakere.

Målet er at kurset skal bli en nyttig og lærerik periode for deg. Du vil møte erfarne fagfolk, og kunne utveksle erfaringer og tanker med personer som har egen erfaring med kreft. Dersom du er i aktiv kreftbehandling må du være klarert for trening av lege. Før oppstart ønsker vi en samtale med deg. Dette er viktig for at du skal bli godt ivaretatt gjennom kurset. En eventuell samtale etter kursslutt er valgfritt.

Du er velkommen på trening og undervisning uansett nivå og dagsform. Vi tilrettelegger opplegget slik at det passer best mulig for deg.

 • Tid: 11. september 2019 kl. 09:30 - 11:30
 • Sted: Helsehuset i Ullensaker. Ragnar Strømsveg 6, 2067 Jessheim, Akershus
 • Kontakt: Linda Skartlien epost tlf:489 59 276
 • Pris: Egenandel for kursene er kr 351,- Gratis hvis du har frikort (gjelder pasienter). Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2, se helfo.no  Vi sender faktura i etterkant. Hvis du har frikort 2, ta dette med til oppstartsamtalen.

Oppstart/varighet

Kurset starer 11.09.19 og pågår i 9 uker.
Trening hver uke og undervisning i ulike tema hver andre uke. Hvis du ikke er i form en dag, er det bedre at du deltar på noe enn at du ikke møter opp. Hvis du ikke kan delta, gi beskjed til Imke Symens, fysioterapeut.

Det blir mulighet for å ha med pårørende ved to av undervisningene: Seneffekter etter kreftbehandling og Nærhet og samliv. Undervisningen blir ledet av kreftkoordinator Linda Skartlien, samt enkelte eksterne forelesere.

Påmelding

 • Linda Skartlien, Kreftkoordinator Tlf.: 489 59 276. E-post linda.skartlien@ullensaker.kommune.no
 • Imke Symens, Fysioterapeut Tlf.: 948 62 434. E-post

Program

 • Onsdag 11.09 kl.0930-11.30: Velkommen. Informasjon om kurset. Ernæring med Linda Skartlien, kreftkoordinator. Fysisk aktivitet og helse – Bli kjent med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 18.09 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens.
 • Onsdag 25.09 kl.0930-11.30: Seneffekter etter kreftbehandling – For gruppedeltakere og pårørende med Linda Skartlien, kreftkoordinator. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 09.10 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 16.10 kl.0930-1130: Mestring med Rita Kristoffersen, diakon i Furuset menighet, Ullensaker kommune. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 23.10 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 30.10 kl.0930-1130: Nærhet og samliv – For gruppedeltakere og pårørende med Randi Gjessing, sexolog/kreftsykepleier, Ahus. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 06.11 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 13.11 kl.0930-1130: Veien videre m/Imke Symens, fysioterapeut og Linda Skartlien, kreftkoordinator. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.

Velkommen!

Nyttige lenker

Tilbud fra Kreftforeningen


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 01.09.2022 09:35