Innhold

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatorens/ressurssykepleierens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren/ressurssykepleieren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt: Mandag-fredag kl 09.00-15.00

Kreftkoordinator Linda Skartlien

Telefon: 48 95 92 76

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no

Adresse: Ragnar Strøms veg 6, 2067 Gardermoen

 

Nyttige lenker

Tilbud fra Kreftforeningen


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 07.02.2023 11:08