Innhold

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatorens oppgaver er å tilrettelegge for en mer sammenhengende helsetjeneste, slik at både pasienter og pårørende som rammes av kreft kan oppleve en større trygghet og ivaretakelse i en sårbar situasjon. Kreftkoordinatoren er også tilgjengelig for veiledning og informasjon.

Dette er et lavterskel tilbud for pasienter og pårørende som rammes av en kreftsykdom og man trenger ingen henvisning.

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator: Hege Vinge

Telefon: 99084107

e-post: hege.vinge@ullensaker.kommune.no

 

Nyttige lenker 

Tilbud fra Kreftforeningen


Publisert: 21.09.2016 12:49:31
Sist endret: 10.02.2023 13:10