Innhold

Hvem kan få hjelp?

Voksne over 18 år med språkvansker kan få behandling hos logoped. Eksempler på tilstander som kan føre til behov for logopedisk behandling er:

  • Hjerneslag (afasi)
  • Spise- og svelgevansker (dysfagi)
  • Vanskeligheter å uttale og utforme ord og setninger (dysartri)
  • Stemmevansker
  • Taleflytvansker (stamming, løpsk tale)

For å komme i gang med behandling må du først ta kontakt med fastlege. Fastlege vil vurdere behovet for logopedi og  eventuelt skrive en henvisning. Når du har fått henvisning kan du selv ta direkte kontakt med en logoped for å starte opp behandling. Oversikt over logopeder finner du ved å trykke på lenken nedenfor.  

Finn logoped

 

 


Publisert: 27.01.2017 23:15:16
Sist endret: 19.10.2020 11:45