Innhold

Hva kan du få hjelp til?  

Kommunen tilbyr matombringing for at du skal kunne bo hjemme og få dekket behovet for sunn, god og næringsrik mat. Du kan kjøpe mat en eller flere dager i uken for en kortere eller lengre periode. Tjenesten skal være forebyggende og gi deg mulighet til å greie mest mulig selv.  

Hvem kan få hjelp?  

Om du bor hjemme og ikke er istand til å lage middag selv, kan du kjøpe ferdiglaget middagsmat levert på døren. Du bør ha en mikro-ovn for å få varmet maten.  

Hvordan søker jeg?  

Du søker på tjenesten ved å fylle ut Søknadsskjema   

Hvis en annen søker på vegne av deg må fullmakt legges ved søknaden  

Du kan ta kontakt med Tildelingsenheten hvis du trenger mer informasjon om tjenesten. 

Kontaktinformasjon

Søknad sendes til:

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Pris

 

Priser pr 1.1.2024

Tjeneste Pr. porsjon
Matombringing ( pr. porsjon) Kr 101

Betaling skjer etterskuddsvis.


Publisert: 21.09.2016 13:20:29
Sist endret: 11.11.2022 08:38