Innhold

Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten er en hjemmebasert tjeneste og et tilbud til deg over 18 år som har behov for bistand til mestring og struktur i hverdagen.

Hva gjør vi?

Tjenestetilbudet skal bidra til å fremme og opprettholde selvstendighet hos brukerne, og styrke evnen til å mestre eget liv. Dette kan være innenfor områdene boveiledning, bistand på butikken, kontakt med NAV, forebygging av isolasjon, angstmestring, strukturering av hverdagen og IP- og koordinatorarbeid. Vi har fokus på brukernes egne ressurser og har en støttende og veiledende funksjon. Vi er opptatt av gode relasjoner og trygghet. Individuelle mål og behov er sentrale, og brukerne skal medvirke i egen utvikling.

Hvem jobber hos oss?

Vi er en fast ansattgruppe på seks fagpersoner bestående av sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Vi har kompetanse innenfor psykiatri, psykisk utviklingshemning og autismespekterdiagnoser. Alle brukere får utdelt et hovedteam bestående av 2-3 personer.

Hvordan kan du søke tjenesten?

Du kan henvende deg til din fastlege eller sende søknad til Tildelingsenheten i kommunen selv. Kryss av for praktisk bistand opplæring i søknadsskjema.

Søknadsskjema

Åpningstider
  • Mandag kl. 08.00-22.00
  • Tirsdag  kl. 08.00-21.00
  • Onsdag  kl. 08:00-15.30
  • Torsdag kl. 08.00-22.00
  • Fredag   kl. 08.00-15.30

 


Publisert: 20.12.2018 12:34:57
Sist endret: 17.06.2022 12:48