Innhold

Rådgivningstjenesten for Seniorer

Ullensaker kommune ønsker at innbyggerne skal kunne bo hjemme lengst mulig med god helse og livskvalitet. 

Hjemmeboende seniorer over 65 år er velkomne til å ta kontakt med oss for råd, veiledning og informasjon, og evt avtale hjemmebesøk etter eget ønske. Tjenesten gjelder også om du er pårørende.

Er du nyinnflyttet senior i kommunen eller er i ny livssituasjon kan Rådgivningstjenesten for seniorer gi deg nyttig informasjon om Ullensaker kommunes tjenester og tilbud for seniorer.

På hjemmebesøket snakker vi om:

  • «Hva er viktig for deg» i din hverdag?
  • Samtalen fokuserer på helsefremmende og forebyggende tiltak
  • Kommunens tjenester og tilbud for seniorer. Du får en informasjonsmappe med oversikt over tjenestene og tilbudene.
  • Tiltak for å forebygge fall og brannforebygging
  • Informasjon og veiledning om fysisk og sosial aktiviteter du kan delta på.

Rådgivningstjenesten

Tlf: 94 15 29 13

e-post: senior@ullensaker.kommune.no


Publisert: 21.09.2016 12:51:06
Sist endret: 29.04.2021 09:09