Innhold

Introduksjonsprogrammet

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi nyankomne innvandrere grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning. Om du har rett og plikt til introduksjonsprogram, avhenger av hva slags oppholdstillatelse du har.

Mer informasjon om introduksjonsprogrammet

Ullensakermodellen

Ullensakermodellen har som mål å sikre god inkludering i det norske samfunnet og i lokalmiljøet. Og å videreutvikle ferdigheter som gjør den enkelte flyktning i bedre stand til å klare seg selv. 

Samarbeid med frivillig sektor og næringslivet har vært og er svært viktig for å sikre at flyktningene får et nettverk og en døråpner inn i lokalsamfunnet og arbeidslivet.

God inkludering er avhengig av at alle bidrar – fra politikere til den enkelte innbygger i kommunen. I Ullensaker kommune har vi et godt samarbeid med lokalsamfunnet gjennom frivilligheten og lokale bedrifter. Dette er et viktig suksesskriterium for at vi lykkes  med et godt inkluderingsarbeid.  

Fra 2016 har kommunen forankret bosetting- og inkluderingsarbeidet gjennom Ullensaker modellen. 

 


Publisert: 21.09.2018 11:37:00
Sist endret: 25.06.2021 08:16