Innhold

Opplysninger, råd og veiledning

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. I tillegg har NAV-kontoret en utvidet plikt til å gi deg opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning hos NAV Ullensaker.

Å få råd og veiledning forutsetter vanligvis at du selv tar kontakt med NAV Ullensaker.

I noen tilfeller kan også NAV på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning dersom dette kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hva kan vi bistå med?

NAV Ullensaker kan gi opplysninger om rettigheter og veiledning om regelverk og hva som er vanlig praksis innenfor tjenestene. Når du kontakter oss kan det bli satt i gang tiltak for å finne ut hva du har behov for.

Eksempler på hva du kan få opplysninger om og hjelp til:

 • Opplysninger om saksbehandlingsregler, klageadgang og saksbehandlingstid.
 • Hjelp til å fylle ut søknader.
 • Informasjon om andre ytelser du kan ha krav på (for eksempel etter folketrygdloven).
 • Døgnovernatting for personer og familier som ikke klarer å skaffe seg botilbud selv.
 • Generell informasjon om boligspørsmål (husleieformidling, kontrakter, regler for søknad om bostøtte kommunalt og statlig). 
 • Opplysninger om arbeidsformidling og veiledning knyttet til jobbsøking.
 • Generell informasjon om barnehager og skoler, familierådgivning. 
 • Råd og veiledning til rusmisbrukere og deres pårørende.
 • Henvisning til ambulant team.
 • Opplysninger om økonomisk rådgivning.
 • Informasjon om økonomisk sosialhjelp.
 • Informasjon om introduksjonsprogram for flyktninger.

Dersom NAV-kontoret ikke kan hjelpe deg, vil de kunne henvise deg videre til rett instans.

Slik søker du om økonomisk sosialhjelp

Du må fylle ut et søknadsskjema som kan skrives ut fra denne siden eller henvende deg til NAV Ullensaker. Du kan få hjelp til å fylle ut søknad ved å kontakte veiledere ved NAV Ullensaker. Riktig utfylt søknadsskjema, med nødvendig dokumentasjon, blir som regel besvart i løpet av fire uker. Alle felter skal være utfylt, og søknaden skal være signert.

Søknadsskjema 


Publisert: 21.09.2018 10:51:30
Sist endret: 22.02.2024 11:37