Innhold

Tannbehandling for barn (0-18 år)

All behandling, bortsett fra tannregulering, er gratis i den offentlige tannhelsetjenesten. Din lokale offentlige tannklinikk kaller inn barn til jevnlig kontroll.

Tannbehandling for ungdom (19-20 år)

Når du fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du har rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født. 

Dersom du går til den offentlige tannhelsetjenesten, betaler du 25 prosent av utgiftene selv, mens det offentlige betaler de resterende 75 prosentene.

Tannbehandling for voksne

Som hovedregel må voksne betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes enkelte unntak dersom du har visse sykdommer, tilstander eller skader. Tannlegen/tannpleieren skal vurdere om du faller inn under noen av disse unntakene.

Tilbudet til voksne varierer noe fra klinikk til klinikk. Ta kontakt med tannklinikken som er nærmest der du bor for å finne ut hva de tilbyr.

Tannbehandling for eldre

De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes noen unntak. Tannlegen vurderer dine rettigheter. 

Personer som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, får gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. 

Les mer om tannbehandling for eldre.

Tannbehandling for psykisk utviklingshemmede

For psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon er tannbehandling, med unntak av tannregulering, gratis i den offentlige tannhelsetjenesten.

Tannbehandling for andre grupper

Andre grupper som kan ha rett til å få dekket hele eller deler av utgiftene til tannbehandling:

  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak. 
  • Rusmiddelmisbrukere som har mottatt tjenester sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer og rusmiddelmisbrukere under LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering).
  • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
  • Innsatte i fengsel får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannhelseundersøkelse samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv. 

 

Har du dårlig råd, kan du søke NAV om støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

Jessheim tannklinikk

Åpningstider: Mandag–fredag kl. 08.00–15.30
Adresse: Gardermoveien 17D, 2050 Jessheim
Telefon: 63 98 28 00
E-post: jessheim.tannklinikk@afk.no

Mer info om Jessheim tannklinikk finner du på deres hjemmesider.

 

Aktuelle lenker

 

 


Publisert: 28.01.2017 00:59:12
Sist endret: 26.01.2024 10:25