Innhold

Tolketjeneste - nødvendig når det er språkbarrierer

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått.

Ullensaker kommune har inngått avtale om administrativt interkommunalt samarbeid med Lørenskog og Rælingen kommune om tolketjenester. 

Ny tolkelov trådte i kraft 1.1.2022. Les mer her. Den stiller nå større krav til bruk av tolk og at tolkene er kvalifiserte etter de kriterier loven oppstiller. 

Tolker har taushetsplikt.

Tolketjenesten for Lørenskog, Rælingen og Ullensaker tilbyr tolking over telefon, skjerm og ved frammøte. Det tilbys skjermtolking via integrert løsning i formidlingsprogrammet, og anbefaler at dette i størst mulig grad benyttes. I visse tilfeller kan skjermtolking gjennomføres over Teams, men dette er i utgangspunktet forbeholdt skolene. Dette gir sikkerhet for tolkebrukeren og gode arbeidsforhold for tolken, og er også betydelig rimeligere enn tolking ved oppmøte. Dersom du ikke har hatt samtaler over skjerm tidligere, ta kontakt med tolketjenesten for veiledning og test av løsningen. Bruk "Chrome" som nettleser, last ned om nødvendig.

Kontaktinformasjon:

Tolk og skriftlige oversettelser bestilles på din side i portalen(ta kontakt pr telefon hvis du ikke har brukernavn og passord)

https://tolketjenesten-lorenskog.proweb.no/intranett 

Telefon: 67934480 

Har du spørsmål eller utfordringer ved bruk av nettsiden kan du ta kontakt med support hos Proweb AS, tlf.: 33 48 32 32, support@proweb.no 

 

 


Publisert: 07.02.2017 20:38:51
Sist endret: 25.04.2022 11:08