Innhold

Transporttjeneste-ordning

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) er et tilbud om fritidsreiser for deg som er funksjonshemmet, og som ikke kan bruke kollektivtransport. Hvis du er godkjent bruker, får du et TT-kort. Dette er et elektronisk kort som du skal bruke som betalingsmiddel i valgfri drosje.

TT-kort ordningen administreres av Viken fylkeskommune v/transportseksjonen og søknader skal sendes dit. Du vil finne søknadsskjema og utfyllende informasjon om temaet og hvordan du søker på Viken fykeskommunes nettsider. 

Informasjon om TT-kortordningen og hvordan du kan søke?

Søknaden må bekreftes med erklæring fra lege

Brukere - hvem kan søke? 

Du kan søke om TT-kort dersom du har en funksjonshemming som antas å vare lengre enn to år og på grunn av funksjonshemmingen ute av stand til å benytte kollektivtransport der du bor, selv med bistand fra sjåfør. Du må også være bosatt i Viken.

Barn under 10 år omfattes ikke av ordningen.

Det er uten betydning om søkeren er ute av stand til å bære varer, bagasje eller annet på vei mellom hjem og stoppested. At tilbudet om offentlig transport på hjemstedet er begrenset hva gjelder rutetider og forbindelser, gir ikke rett til TT-kort.

 


Publisert: 21.09.2016 12:02:13
Sist endret: 16.08.2022 15:18