Innhold

Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Mer informasjon finner du hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.


Publisert: 19.09.2016 12:01:28
Sist endret: 15.11.2016 15:14