Innhold

Stengt for vielser og saksbehandling i sommer

Ferieavvikling gjør at det ikke vil være vielser i perioden 10. juni til og med 11. august 2024, og ikke saksbehandling av vielser i perioden 1. juli til og med 11. august.

Brudeparets forberedelser

Er ekteskapsvilkårene oppfylt?

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.

To vitner under seremonien

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan enten være forloverne, eller to andre myndige personer som paret har med seg. Kommunen kan stille med vitner, men da må dette avtales på forhånd.

Benytt riktig skjema for bestilling av vielse

Bestilling av vigsel gjøres ved å benytte skjema Kommunal Vielse-registrering, du finner lenke til skjema på denne siden.

Vigsel - bestilling

Original prøvingsattest

Original prøvingsattest må lastes opp som en pdf-fil i bestillingsskjema. Prøvningsattesten kan også sendes i etterkant via eDialog på kommunens nettside (klikk her for innlogging til eDialog). Skal prøvningsattesten sendes i etterkant, må dette gjøres innen fristen dere får fra kommunen etter at tid og sted for vielse er bekreftet.

Bestillingsskjema

Vi sender deg en bekreftelse når tiden for din vielse er bestilt.

Språk og tolk

Vielsen foregår på norsk eller engelsk. Dersom en eller begge i brudeparet ikke snakket godt norsk og engelsk er det behov for tolk. Dette for at kommunen skal være sikre på at rettsikkerheten blir ivaretatt. På dagtid hverdag for innbyggere i kommunen betaler kommunen for tolk. For tolk på kveld, helg, ferier, og for par som ikke er bosatt i kommunen, betaler brudeparet selv for tolk. Kommunen booker kvalifisert tolk, og regningen sendes brudeparet i etterkant. Estimert pris på tolk hverdag dagtid er kr 2500,- per 19.06.24. Dersom vigsler er i tvil under vielsen om begge parter i brudeparet snakker godt nok norsk eller engelsk, der det ikke er booket tolk, kan vigsler avlyse vielsen. 

Tid og sted

Det er hovedsakelig to dager i måneden vi tilbyr vielser. Vielser på andre dager og tider må avtales direkte med vigsler (ordfører/varaordfører). Vigsler tar selv, med utgangspunkt i prinsippet om likebehandling, avgjørelse om de kan delta på vigsel.

Vær oppmerksom på at lokalene på rådhuset ikke er spesielt godt egnet til vigsler. Det er begrenset med plass til gjester og helst ikke flere enn 6 gjester vil passe i vigsellokalet. Ullensaker kommune anbefaler derfor ekteparene å selv leie lokaler til vigsel.

Oppsatte dager for vielser ut 2024 (holdes mellom klokken 13.00-15.00):

August

Fredag 16.08.24

Fredag 30.08.24

September

Fredag 06.09.24
Fredag 20.09.24

Oktober

Fredag 11.10.24
Fredag 25.10.24

November

Fredag 15.11.24
Fredag 29.11.24

Desember

Fredag 13.12.24
Fredag 20.12.24

Vielser andre steder

Ved vigsler i helg, kveldstid, skoleferier, og lokaler utenfor rådhuset, beslutter ordfører/varaordfører selv, med utgangspunkt i prinsippet om likebehandling, om de kan delta på vigsel. For slike vigsler skal det kreves gebyr til dekning av kommunens kostnader.

Seremonien

Møt opp i god tid

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dersom seremonien skal foregå på rådhuset kan dere møte opp i resepsjonsområdet.

Ha med gydlig legitimasjon

Brudeparet og vitner må vise legitimasjon før seremonien starter. Utenlandske statsborgere må i tillegg vise dokumentasjon på lovlig opphold i Norge.

To vitner

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Mulig med personlig tilpassning

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel dikt og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Brudeparet ansvarlig for dekorasjoner

Brudeparet sørger for dekorasjoner, som for eksempel blomster.

Varighet

Seremonien varer vanligvis i 10-15 minutter.

Vigselmelding sendes til Folkregisteret innen tre dager

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. Under vielsen får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret.

Kostnad

Gratis for egne innbyggere på hverdager i ordinær arbeidstid

Vielser på hverdager i ordinær arbeidstid er gratis for egne innbyggere. 

Gebyr for brudepar som ikke er folkeregistrert i kommunen

Innbyggere fra andre kommuner må betale et gebyr på 1050,- kroner.

Gebyr for vielser etter ordniær arbeidstid og helg/helligdag/ferier

Vielser etter klokken 15.00 på hverdager, eller når det er helg, helligdag og skoleferie betales med et gebyr på 2000,- kroner.

Tolk

Kommunen betaler for tolk folr innbyggere i Ullensaker kommune. For tolk på kveld, helg, ferier, og for par som ikke er bosatt i kommunen, betaler brudeparet selv for tolk. Kommunen booker kvalifisert tolk, og regningen sendes brudeparet i etterkant. Estimert pris på tolk hverdag dagtid er 2500,- kroner.

Kjøregodtgjørelse og andre utgifter

Kjøregodtgjørelse og andre utgifter belastes brudeparet dersom vielsen holdes på et annet sted enn det som er oppsatt av kommunen.

Annen informasjon


Publisert: 08.12.2017 10:26:08
Sist endret: 24.06.2024 09:47