Innhold

Brudeparets forberedelser

  1. For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene, og gjøres av folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
    På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. 
    Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor.
  2. Original prøvingsattest må sendes enten i brev til Ullensaker kommune, postboks 470, 2051 Jessheim, eller elektronisk. Prøvingsattesten må være sendt til kommunen innen 6 uker før ønsket vielsesdato.
  3. Bestilling av vigsel gjøres enten ved å benytte skjema Kommunal Vielse-registrering, du finner lenke til skjema på denne siden. Eller ved å ta kontakt med kommunen på tlf. 66 10 80 00.
  4. Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette kan enten være forloverne, eller to andre myndige personer som paret har med seg. Kommunen kan stille med vitner, men da må dette avtales på forhånd. 

Bestillingsskjema

Vi sender deg en bekreftelse når tiden for din vielse er bestilt.

Tid og sted

Ullensaker kommune tilbyr gratis vigsel hverdager mellom kl. 09.00 – 15.00. Det er ikke godt egnede lokaler på rådhuset til vigsler. Ullensaker kommune anbefaler ekteparene å selv leie lokaler til vigsel på Herredshuset.

Ta kontakt med oss for å vite hvilke lokaler og hvilke datoer vi kan tilby.

Seremonien

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dersom seremonien skal foregå på rådhuset kan dere møte opp i resepsjonsområdet. Dersom det skal foregå på Herredshuset, møter dere opp der. 

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Selve seremonien bruker «Det borgerlige vigselsformularet», som er en tekst som vigsler leser under seremonien. Seremonien kan så tilpasses med for eksempel tekst og musikk utover dette. Men merk at det er opp til kommunen å vurdere hva de vil tillate av ekstra innhold.

Brudeparet sørger for dekorasjoner for eks. blomster.

Seremonien kan vare opptil 20 minutter.

Kommunen sender så en vigselsmelding til Folkeregisteret innen tre dager etter bryllupet. Samtidig får dere en kopi. Den fungerer som midlertidig vigselsattest inntil dere får den endelige i posten fra Folkeregisteret.

Kostnad

Borgerlig vigsel er gratis.

Vigsler på andre dager, tidspunkt og steder enn nevnt ovenfor, må avtales direkte med ordfører/varaordfører. Ordfører/varaordfører tar selv, med utgangspunkt i prinsippet om likebehandling, avgjørelse om de kan delta på vigsel utover tider, dager og steder beskrevet ovenfor.

 For vigsler som beskrevet ovenfor skal det kreves gebyr til dekning av kommunens kostnader.

  1. For vigsler etter klokken 15 betales et gebyr på kr 500,-. I tillegg faktureres overtidslønn dersom dette påløper.
  2. For vigsler etter klokken 15 på andre steder enn på rådhuset eller Herredshuset faktureres reiseutgifter dersom dette påløper.

Språk

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. På noen steder kan vigselen også foregå på tysk eller fransk. For andre språk må dere selv sørge for autorisert tolk, eller kommunen kan benytte en av sine ansatte dersom det er mulig. 

Generelt

Skatteetatens informasjon om ekteskap

I 2009 fikk Norge kjønnsnøytral ekteskapslov. Dette innebærer at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap.

Tidligere inngått partnerskap kan omgjøres til ekteskap ved søknad til folkeregisteret.


Publisert: 08.12.2017 10:26:08
Sist endret: 07.12.2020 10:54