Innhold

Innbyggerinitiativ

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et forslag som gjelder kommunens virksomhet, dersom minst 2 prosent av innbyggerne, alternativt 300 underskrifter i kommunen som står bak forslaget.

På minsak.no kan du enkelt foreslå en sak til kommunen

Forslagets innhold

Forslag som fremmes må gjelde kommunens virksomhet, enten oppgaver kommunen faktisk er engasjert i (lovpålagt eller frivillig) eller oppgaver kommunen kan drive med, forutsatt at herredstyret har myndighet til å ta beslutning på det aktuelle saksområdet. Initiativretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av herredstyret i budsjettsammenheng.

Tidligere behandlet forslag

Et innbyggerinitiativ med samme innhold kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode. I samme valgperiode kan det ikke fremmes innbyggerinitiativ dersom dette har samme innhold som en sak som er behandlet av herredstyret i løpet av valgperioden.

Ombudsrollen til de folkevalgte

De folkevalgte politikerne skal være bindeledd til innbyggerne. Dersom du har saker du ønsker å få behandlet politisk kan du ta kontakt med en av de folkevalgte. 

Vi har fire forskjellige hovedutvalg som kan kontaktes avhengig av hvilken type sak du ønsker å ta opp.

Formannskapet

Hovedutvalg for skole og barnehage 

Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur


Publisert: 03.01.2017 10:07:33
Sist endret: 28.11.2023 12:22