Innhold

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Rådmannens viktigste oppgaver er å:

  • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet.
  • Styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud.
  • Styre og utvikle organisasjonen.

Organisasjonskart 

Rådmann i Ullensaker kommune er Rune Hallingstad


Publisert: 30.03.2017 09:40:34
Sist endret: 12.06.2017 16:03