Kommunedirektør er øverste administrative leder i kommunen, og står ansvarlig overfor kommunestyret for hele den kommunale virksomheten.

Kommunedirektørens viktigste oppgaver er å:

  • Legge til rette for politisk styring av lokalsamfunnet og kommunens virksomhet.
  • Styre og utvikle forvaltning, tjenester og tilbud.
  • Styre og utvikle organisasjonen.

Organisasjonskart

Kommunedirektør i Ullensaker kommune er Erling Kristiansen.


Publisert: 30.03.2017 09:40
Sist endret: 29.10.2020 15:33