Innhold

Vi er opptatt av å sikre personopplysninger 

Som kommune behandler vi mange personopplysninger for våre innbyggere og medarbeidere. Vi er opptatt av å sikre at disse opplysningene behandles riktig. 

Det er du som eier personopplysningene dine. Når Ullensaker kommune skal behandle disse trenger vi en lovlig grunn, og vi behandler aldri flere opplysninger enn vi trenger. I tillegg har våre medarbeidere taushetsplikt. 

Ullensaker kommunes personvernerklæring 

Personvernombudet i Ullensaker

For å sikre at kommunen behandler opplysningene dine riktig har vi ansatt et personvernombud. Personvernombudet skal blant annet å bidra til at kommunen:

 • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
 • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
 • Gir innsyn til den personen opplysningene gjelder.
 • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
 • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
 • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie.
 • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
 • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Personvernombudet veileder kommunens medarbeidere og innbyggere slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Dette betyr spørsmål om blant annet innsyn, retting og sletting av personopplysninger.

Vårt personvernombud heter Klaus Harald Wike. Han er utdannet jurist og jobber på rådhuset på Jessheim. 

Du kan ringe han eller sende han en epost: 

 • Tlf 900 39 247
 • Epost personvern@ullensaker.kommune.no 
 • Post Ullensaker kommune v/personvernombudet, postboks 470, 2051 Jessheim  

 


Publisert: 10.07.2018 10:15:27
Sist endret: 25.01.2021 14:30