Innhold

Vi er opptatt av å sikre personopplysninger 

Som kommune behandler vi mange personopplysninger for våre innbyggere og medarbeidere. Vi er opptatt av å sikre at disse opplysningene behandles riktig. 

Det er du som eier personopplysningene dine. Når Ullensaker kommune skal behandle disse trenger vi en lovlig grunn, og vi behandler aldri flere opplysninger enn vi trenger. I tillegg har våre medarbeidere taushetsplikt. 

Ullensaker kommunes personvernerklæring 

Personvernombudet i Ullensaker

For å sikre at kommunen behandler opplysningene dine riktig har vi ansatt et personvernombud. Personvernombudet skal blant annet å bidra til at kommunen:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den personen opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveie.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for.

Personvernombudet veileder kommunens medarbeidere og innbyggere slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Personvernombudet arbeider med personvernspørsmål, for eksempel internkontroll og informasjonssikkerhet. Dette betyr spørsmål om blant annet innsyn, retting og sletting av personopplysninger.

Personvernombudet heter Malin Gjelstenli. Hun er innbyggernes og Datatilsynets kontaktpunkt i personvernspørsmål, og skal følge med på at kommunen overholder sine plikter etter personvernlovgivningen. Du kan alltid kontakte henne hvis du har spørsmål eller er kritisk til hvordan kommunen behandler personopplysninger, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter.

Du kan ringe eller sende han en epost:

Vi har også en personvernrådgiver som kan besvare generelle spørsmål om personvern og om kommunen som behandlingsansvarlig. Hun heter Mari Lie Hæreid, og du kan kontakte henne på e-post: personvern@ullensaker.kommune.no

 


Publisert: 10.07.2018 10:15:27
Sist endret: 07.02.2024 07:28