Valg 2017

Det er stortings- og sametingsvalg 10. og 11. september 2017.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ved stortings- og sametingsvalget 2017 i Ullensaker benyttes følgende valglokaler:

Åreppen skole Åreppen krets
Algarheim skole Algarheim krets
Nordkisa skole Nordkisa krets
Mogreina skole Mogreina krets
Skogmo skole Skogmo krets
Hovin skole Hovin krets
Ullensaker rådhus Jessheim krets
Alfhallen Borgen krets

Åpningstider

Ullensaker kommunes åpningstid i valglokalene ved stortings- og sametingsvalget 2017 er:
Søndag 10.09.17 kl. 15.00 – 20.00
Mandag 11.09.17 kl. 10.00 – 20.00

Se valgkretsene i vår kartportal

Se film om forhåndsstemming 

Forhåndsstemming i den ordinære forhåndsstemmeperioden, 10.08.17 til og med 08.09.17
finner sted ved Ullensaker rådhus og kulturhus på Jessheim og på Romerikssenteret på Kløfta.

Dag Dato Jessheim Kløfta - Romerikssenteret
Mandag 4. september kl.08.00 - 20.00 kl.10.00 - 20.00 
Tirsdag 5. september kl.08.00 - 20.00 kl.10.00 - 20.00 
Onsdag 6. september kl.08.00 - 20.00 kl.10.00 - 20.00 
Torsdag 7. september kl.08.00 - 20.00 kl.10.00 - 20.00 
Fredag 8. september kl.08.00 - 20.00 kl.10.00 - 20.00 

Institusjonsstemming

Mandag 04. september

Ullersmo fengsel og Kroksrud avdeling
Tirsdag 05. september Gystadmyr bo- og aktivitetssenter
Onsdag 06. september  Gjestad bo- og aktivitetssenter
Torsdag 07. september  Kløfta bo- og aktivitetssenter

 

Kl. 10:00 – 12:30 vil det være mulig for beboere, ansatte og besøkende  på de aktuelle datoene og institusjonene til å avlegge stemme til årets stortings- og sametingsvalg.

Beboere som ikke har mulighet til å oppsøke valglokalet bes ta kontakt med personalet og de vil avtale med valgmedarbeiderne slik at disse oppsøker beboeren på rommet.

For å avlegge stemme må stemmegiver ha gyldig legitimasjon, beboere kan alternativt få sin identitet bekreftet av en av de ansatte.

NB! Det er ikke tillatt for pårørende å følge velger inn i stemmeavlukket. Dersom en velger har behov for hjelp til å avgi stemme, har vedkommende rett på hjelp fra en valgfunksjonær.

Stemme hjemme - Ambulerende stemmemottak

Ambulerende stemmemottak finner sted etter henvendelse fra velgerne. 
Mottak av tidligstemmer i perioden 03.07.17 tom. 08.08.17 skjer ved servicetorget i
Ullensaker rådhus og kulturhus.

Disse partiene stiller til valg i Akershus

Det skal velges 17 representanter (inkludert ett utjevningsmandat) fra Akershus til Stortinget i 2017. Registrerte politiske partier og andre grupper kan stille liste ved valget. Partiet/gruppen utarbeider forslag til valgliste, som deretter skal godkjennes av fylkesvalgstyret.

17 partier stiller med liste til stortingsvalget 2017.

Se oversikt over valglister for alle partier (pdf)

Listene ble godkjent av Fylkesvalgstyret 15. mai 2017.

Følgende partier stiller lister i region Sør-Norge ved årets sametingsvalg

Sametingsvalget 2017

 1. Arbeiderpartiet
 2. Árja
 3. Fremskrittspartiet
 4. Høyre
 5. Nordkalottfolket
 6. Norske Samers Riksforbund
 7. Samefolkets Parti
 8. Senterpartiet
 9. Siella

Vi anmoder velgere som ønsker å stemme ved årets sametingsvalg om å benytte stemmelokalene ved Ullensaker rådhus og kulturhus på Jessheim eller Åreppen skole på Kløfta, alternativt avlegge forhåndsstemme i perioden frem til og med 08. september.

Manntallslister er tilgjengelige på rådhuset og våre bibliotek

Nå ligger manntallslister for Ullensaker tilgjengelig på rådhuset og våre bibliotek

Manntall er en systematisk oversikt over hvilke innbyggere som har stemmerett til valg.

Du har stemmerett dersom:

 • Du har statsborgerskap i Norge
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2017 

Du skal stå i manntall i den kommunen du har folkeregistret adresse. Dersom du har flyttet og ikke meldt endring av adresse før 30. juni i år, står du folkeregistret i din forrige kommune og kan stemme der på valgdagen. 

Dersom du er i tvil om du står i manntallslisten, kan du sjekke listen hos oss.

Les mer om manntall

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn

Manntallet for stortingsvalget legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget i Ullensaker rådhus og på Kløfta og Jessheim bibliotek fra ca. 17.07.17. I hht. Valglovens § 2-7, kan den som mener vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Sametingets valgmanntall legges også ut til offentlig ettersyn samme tid/sted.

Tidlig stemming

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Stemmingen foregår på servicetorget i rådhuset i åpningstiden, kl. 10.00-14.00.

Vi har behov for flere valgmedarbeidere. Informasjon om  hvordan du søker.

Valg.no

Her kan du lese mer om valg 

 


Publisert: 20.12.2016 15:02:23
Sist endret: 12.06.2017 15:57