Innbyggere eller andre som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer i Ullensaker kommune, kan gjøre det ved å:

  • Si fra direkte til kommunen i Servicetorget
  • På telefon 66 10 80 00
  • E-post til postmottak@ullensaker.kommune.no
  • Sende brev til Ullensaker kommune, Postboks 470, 2051 Jessheim

Kommunen vil behandle alle slike henvendelser på en betryggende måte og i henhold til interne prosedyrer for dette.

Romerike Revisjon IKS er ekstern varslingskanal for Ullensaker kommune. Varsling kan gjøres i elektronisk skjema til Romerike Revisjon IKS, på telefon 66 10 69 00, eller på deres kontoradresse Ringveien 4, 2050 Jessheim.

Selv om informasjonen på nettsidene til Romerike revisjon først og fremst er rettet mot medarbeidere i de kommunene de er varslingskanal for, er det god informasjon om varsling også for innbyggere og andre. Eksterne varslere kan benytte samme varslingsskjema. Det er nyttig for behandling av saken at det legges inn informasjon i skjemaet om den som varsler.

Klikk her for å komme til varslingssiden hos Romerike Revisjon

Lenke direkte til varslingsskjema hos Romerike Revisjon


Publisert: 25.03.2022 11:07
Sist endret: 25.03.2022 11:11