Innhold

Registrer målerstand

vannmålerFor å få beregnet korrekt årsgebyr for vann og avløp må du melde inn en ny målerstand til oss innen 31. desember 2019. Du behøver ikke vente til svarfristen, rapporter gjerne målerstanden med en gang. Husk at abonnent er pliktig til å avlese og rapportere målerstand til kommunen. Ved manglende rapportering vil kommunen estimere vannforbruket eller sende ut personell for kontrollmåling. Det faktureres kontrollgebyr.

Hvis du registrerer din målerstand elektronisk, vil du få spørsmål om hvordan du ønsker å motta neste års påminnelse. Som SMS, e-post eller som brev.

For mer informasjon - klikk her 

Frist 31. desember 2019

Registrer din målerstand digitalt her: Avlesning


Publisert: 30.12.2019 07:52:00
Sist endret: 13.12.2019 08:22