Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Byggeregler

Plan- og bygningsloven (pbl) gjelder for hele landet. Lovverket er videre utdypet gjennom forskrifter og lokale planer. Under finner du link til byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift med veiledning.

Nyttige lenker

SAK10 - Byggesaksforskriften med veiledning

TEK17 - Byggteknisk forskrift med veiledning

Måleregler - Veileder om måleregler

Plan- og bygningsloven pbl


Publisert: 24.10.2018 13:36:52
Sist endret: 11.06.2021 11:39