Innhold

Tilbake til hovedsiden - byggesak

Se også dibk.no for nyttig info, søknadsskjemaer og veiledningsverktøy.

Har du spørsmål?

Henvendelser på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du kontakte saksbehandler direkte. Vi anbefaler skriftlighet, gjerne via e-post, da kommunikasjonen i byggesaker er viktig å få journalført.

For generelle henvendelser er vi tilgjengelig på 476 56 916 mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10:00 - 14:00.

Skriftlig henvendelse

Hvis du har spørsmål kan du sende oss en skriftlig forespørsel via e-post til postmottak@ullensaker.kommune.no.

I en forespørsel bør du formulere så konkrete spørsmål som mulig, oppgi eiendommens adresse og legge ved eventuelle tegninger, kart og annen relevant dokumentasjon. Jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi.

Vi kan ikke på forhånd svare på utfallet av en byggesøknad, dispensasjonssøknad eller klage.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et møte med byggesaksavdelingen og eventuelt andre aktuelle avdelinger i kommunen, der hensikten er å utveksle informasjon og avklare rammer og forutsetninger før det sendes søknad til kommunen. Forhåndskonferanse er mest aktuelt for større og komplekse saker. Vi anbefaler at ansvarlig søker deltar.

Forhåndskonferanse bestilles via digitalt skjema. For at vi skal kunne svare på spørsmålene dine må du formulere konkrete spørsmål om hva du lurer på og legge ved tegninger, kart og annen relevant dokumentasjon.

Se kommunens gebyrregulativ for pris.


Publisert: 29.10.2018 10:10:47
Sist endret: 10.06.2024 16:20