Alle aktivitet flyttes til Scandic Hotel

Ukraina flaggAll vår aktivitet flyttes nå til Scandic Hotel, slik at både sortering og utdeling til flykningene vil være der. Det er viktig vi kan samle våre ressurser på et sted og at vi derved kan videreføre den fantastiske innsatsen frivilligheten bidrar med.

Flykningene skal videre til nye bosteder, ofte med buss eller fly, og trenger kun det aller mest nødvendige i denne fasen. Givergleden har helt siden februar 2022 vært helt fantastisk, og hver og en takkes som har kommet med rene og hele klær og annet de har hatt behov for.

Vi har behov for vintertøy

Vi vil nå kun ta imot vinterklær, sko, støvler, kofferter, bager og hygieneartikler. Skulle du ha hobbyting, garn strikkepinner med mer er det og veldig kjærkomment .

Det oppfordres til at det er kun det vi kan ta imot som leveres. Kontakt gjerne Røde kors bruktbutikken om du har annet du vil gi bort, slik at vi slipper kjøre alt annet til Øras. 

Innlevering på Frivilligsentralen

Fra onsdag 18. oktober skal alt innlevering skje på Frivilligsentralen, mandag - fredag kl. 9-14, lørdag og søndag kl. 11-13.

Igjen tusen takk til dere alle som bidrar på hver deres måte for å hjelpe!

Følg også med på vår Facebook side.

Spørsmål?

Frivilligsentralen tlf. 902 96 332/ frivilligsentralen@ullensaker.kommune.no .

Igjen tusen tusen takk, til alle frivillige og ikke minst alle som bidrar!


Publisert: 22.02.2023 09:42
Sist endret: 23.10.2023 10:36