Gardermoen Næringspark

Kontaktinformasjon 

e-post til postmottak 

Gardermoen Næringspark (GNP) omfatter et areal på over 5000 dekar vest for E6 mellom Jessheim nord og Oslo Lufthavn. Næringsparken eies av flere grunneiere, og er regulert gjennom ulike områdeplaner, reguleringsplaner, detaljreguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Det pågår for tiden detaljregulering av 3-4 områder. Andre steder i GNP bygges det næringsbygg i henhold til gjeldende planer.Oversikt Gardermoen Næringspark