Gardermoen Næringspark

Kontaktinformasjon 

e-post til postmottak 

Gardermoen Næringspark (GNP) omfatter et areal på over 5000 dekar vest for E6 mellom Jessheim nord og Oslo Lufthavn. Næringsparken eies av flere grunneiere, og er regulert gjennom ulike områdeplaner, reguleringsplaner, detaljreguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Per 2023 er kun 10-15 % av næringsparken bygd ut.

Historisk gjennomgang og status for GNP finner du herOversikt Gardermoen Næringspark