• Møllergruppen fikk i 2019 satt opp et bygg med vindtunnel og andre aktiviteter i Balder allé ned mot E16.
  • Ragn Sells utvider med mottak av bilvrak langs Hovinmovegen.
  • September 2019 stod det ferdig et nytt bygg fra Birger N. Haug, bilforhandler med Nissan, Subaru og Hyundai, ved siden av Plantasjen langs Jessheimvegen.
  • Thon Gardermoen Kongresshall har mai 2020 fått tillatelse og dispensasjon for utvidelse i Balder allé, mot vilkår om turveg i grøntbelte fram til Keplerstjernen.
  • Coop-lageret skal utvides med ca 30.000 m² i 2020.
  • Det bygges våren 2020 et nytt næringsbygg for små og mellomstore bedrifter i Valhallavegen.
  • Det er i 2020 bygd ca 280.000 m² bruksareal næring totalt  i GNP.
  • Gardermoen Park (Thon-gruppen) planlegger å sette opp et lagerbygg for utleie til Felleskjøpet i Brages veg i 2020/21.

Publisert: 25.06.2019 09:35
Sist endret: 21.06.2021 08:36