Gjestad bo og aktivitetssenter

 

Ringvegen 69 – 81 

2066 Jessheim

E-post

PRO distrikt Jessheim Vest er et av tre pleie- og omsorgsdistrikt i Ullensaker kommune og holder til på Gjestad bo- og aktivitetssenter

Vi yter tjenester til innbyggere som bor vest i Ullensaker.

Sykehjem

Sykehjemmet har 61 sykehjemsplasser fordelt på 3 avdelinger:
Avdeling Toppen: 18 langtidsplasser og 7 korttidsplasser.
Avdeling Bjørka/Utsikten : 18 plasser, spesielt utformet for personer med demens.
Avdeling Solgløtt/Panorama: 18 plasser, spesielt utformet for personer med demens.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelpen yter praktisk hjelp i hjemmene, mandag - fredag mellom 08.00 - 15.55.

Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien ivaretar sykepleiefaglige og omsorgsrettede oppgaver i hjemmet. Tjenesten er døgnbemannet.

Dagsenter

Dagsenteret er et dagtilbud for kommunens eldre innbyggere. På dagsenteret kommer man for å oppleve fellesskap, måltider sammen med andre, aktiviteter og gode samtaler. Det er frokost, kaffe med noe attåt, og middag hver dag. Brukerne av dagsenteret må betale en egenandel som dekker måltidene. Har du behov for transport til og fra dagsenteret, ordner vi dette. Egenandelen for transport beregnes ut fra inntekt.

Åpningstidene våre er mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 09.00-14.30.

Telefonnummeret vi kan kontaktes på, er 40406392.

Ring oss gjerne ved spørsmål, eller om du ønsker å avtale en prøvedag.

Dagsenter for personer med demens - "Hjerterommet"

"Hjerterommet" er kommunens dagtilbud for personer med demens som bor hjemme.

Det er åpent mandag - fredag fra kl. 09.00 - 14.00.

Brukerne må betale en egenandel som dekker frokost og middag. Vi ordner transport.
Egenandel for transport beregnes ut fra inntekt.

Tlf. 66 10 86 59 mob: 40 44 95 52

Aktivitetssenteret

Tilbud for eldre og uføre i Ullensaker som ønsker å fylle hverdagen med noe meningsfullt, skape kontakter og få et større nettverk. På aktivitetssenteret kan du komme og være så lang eller kort tid du ønsker innenfor åpningstiden. Tirsdag er det bla. strikkeklubb og torsdag er det kaffekos og bingo.

Tilbudet er gratis, men med noe betaling for materialutgifter o.l.

Vi holder åpnet tirsdag og torsdag fra kl. 09.30 - 14.30.

Omsorgsboliger

Det er 34 omsorgsboliger på Gjestad.

Kafé

En møteplass der man bl.a. kan få kjøpt smørbrød, vafler, kaker og varmmat.
Middag serveres fra kl. 13.00.
Kaféen har følgende åpningstider:
Mandag - fredag, søndag kl. 10.30-15.30
Lørdag kl. 10.30-14.30

Frisør og fotpleier

Har følgende åpningstider:
Frisør: Mandag - fredag, kl 10.00-15.00  Tlf. 66 10 84 93
Fotpleier: Mandag - torsdag  Tlf. 66 10 86 22