Kløfta bo og aktivitetssenter

 

Telefon 66 10 88 00

Hellenvegen 10

2040 Kløfta

E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no

PRO distrikt Kløfta er et av tre pleie- og omsorgsdistrikt i Ullensaker kommune og holder til på Kløfta bo- og aktivitetssenter. Vi yter tjenester til innbyggere som bor sør i Ullensaker.

Sykehjemmet består av 27 plasser fordelt på 3 bogrupper.

Hjemmesykepleien ivaretar sykepleiefaglige og omsorgsrettede oppgaver i hjemmene. Tjenesten har døgnbemanning. 

Hjemmehjelpen yter praktisk hjelp i hjemmene. 

Omsorgsboliger

Det er 36 omsorgsboliger på Kløfta.

Dagsenteret er et tilbud om sosialt samvær og ulike aktiviteter til hjemmeboende eldre og uføre. Det er åpent mandag og onsdag mellom kl. 09.00 - 14.00. Brukerne må betale en egenandel som dekker frokost og middag. Vi ordner transport. Egenandel for transport beregnes ut fra inntekt.

Her kan man møte opp, treffe andre og være med på ulike aktiviteter. Tilbudet er gratis, men med noe betaling for arrangementer, kurs, turer, materialutgifter o.l.
Vi holder åpent tirsdag og torsdag, kl. 09.00-13.00

"Snekkerboden"

Et godt utstyrt hobbyrom til bruk for alle Kløftas "Emil'er".

Bibliotek

Bibliotek med et lite utvalg av bøker, samt ulike arrangementer som f.eks andakter m.m. 

Hellen Kafé

En møteplass der man bl.a. kan få kjøpt smørbrød, vafler, kaker og varmmat.

Vi holder åpent kl.10.30 - 15.45. Middagsservering kl. 13.00 - 15.00

Frisør

Tirsdag fra kl. 09.00. Tlf: 41 20 49 56

Fotterapeut

Fredager etter avtale. Tlf 404 88 348 ( Marianne)


Her finner du oss