Innhold

Teststasjonen i Ullensaker Kommune avvikles

Myndighetene har bestemt at kommunen ikke lenger skal ha et tilbud om test for koronasertifikat fra 1. juli. Ullensaker kommune avvikler tilbud om Covid-19 test 30.juni og teststasjonen legges ned 1. juli 2022.

Du kan lese mer om testing på helsenorge.no

Skal jeg teste meg?

Den generelle anbefalingen om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer gjelder ikke lenger. Rådene ved nyoppståtte luftveissymptomer er nå å holde seg hjemme når man føler seg syk, uavhengig av årsak.

Man kan fortsatt teste seg for covid-19, men det er ikke lenger en generell anbefaling. Det vil fortsatt være selvtester tilgjengelig. Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres. 

Hvis du er så syk at du trenger legehjelp så skal du kontakte fastlegen din, dersom legekontoret er stengt skal du ringe legevakten på 116 117. 

Se mer informasjon om nyoppståtte luftveissymptomer på fhi.no

Selvtesting  

Du kan få gratis selvtest av kommunen så lenge lageret vårt rekker. Vi deler ut maksimalt en pakke à 5 selvtester per person. 

  • Selvtester kan hentes på hverdager mellom kl. 10.00 og 14.00 i servicetorget på Rådhuset, Furusethgata 12, Jessheim. 
  • Vi registrerer navn på dem som får utdelt gratis selvtest.
  • En selvtest er en antigen hurtigtest, som du tar på deg selv. Denne testen sidestilles med de andre testmetodene i de aller fleste situasjoner.
  • Selvtest kan ikke brukes som dokumentasjon i koronasertifikat. Selvtester blir heller ikke rapportert inn til systemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Her kan du se en video fra Helsedirektoratet om hvordan du tar en selvtest

 

Utskrift av koronasertifikat 

Du kan få utskrift av koronasertifikat på Ullensaker rådhus, Servicetorget. Mandag til fredag kl. 10.00–14.00. Du må ha med legitimasjon med bilde når du skal hente utskrift av koronasertifikat.

 

Koronatesting når du skal reise utenlands

Alle land har egne regler for innreise, og står fritt til å bestemme hvilke krav de har til reisende. Du må sette deg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til. Dersom landet du reiser til krever koronatest må du kontakte en privat helsetilbyder for testing.

Det er ikke lenger krav om testing i forbindelse med innreise til Norge. 

Se mer om reiser her.


Publisert: 08.05.2020 08:25:00
Sist endret: 21.07.2022 16:10