Innhold

Hundehold og båndtvang

Generell båndtvang

Generell båndtvang er fastsatt i § 6 i loven om hundehold:

”I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.”

Båndtvang i Ullensaker

Forskrift om hundehold i Ullensaker, § 2, fastsetter noe mer båndtvang for hund, særlig knyttet til steder hvor mange folk ferdes.

I kommunen er det ikke tillatt for hunder å gå løse på følgende steder:

  • i og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • i parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • på og ved turstien Høydestien, turstien fra Høyfjellet til Teigen skytterbane, turstien i  Hiltonskogen, og lysløypene
  • området rundt Nordbytjernet
  • under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet

Forøvrig gjelder hundelovens retningslinjer for alminnelig sikring av hund.

Les mer:

Ekstraordinær båndtvang i Ullensaker

I tillegg til de ovennevnte reglene for båndtvang har Ullensaker fastsatt regler for ekstraordinær båndtvang for hunder i kommunens forskrift om hundehold.

Det er viltnemda som i enkeltvedtak kan fastsette ekstraordinær båndtvang i kommunen dersom det er forhold som tilsier dette, jf. § 4 i forskriften. Ett eksempel på slike forhold kan være ekstraordinært snørike vintre der viltet trekker nærmere bebyggelse.

Ekstraordinær båndtvang kunngjøres i lokalaviser og på kommunens hjemmeside.

Hundepark

En midlertidig hundepark er etablert ved Gjestad bo- og aktivitetssenter.


Publisert: 14.06.2023 14:34:34
Sist endret: 14.06.2023 14:34