Landet er delt inn i vaktområder og Ullensaker inngår i vaktområdet «Romerike Vest» sammen med Gjerdrum og Nannestad. Ullensaker kommune administrerer veterinærvakta i dette området og har i dag 5 veterinærer som tar del i vaktordningen.

Opplysninger om vakthavende veterinær får du på telefon: 994 73 947


Publisert: 14.11.2016 10:30
Sist endret: 17.01.2023 11:46