Innhold

Ofte stilte spørsmål og svar

Kan vi bruke engangsgrill? 

Ja, men vær varsom, særlig i perioder når det er veldig tørt. Kast kun engangsgriller i beholdere for engangsgrill. Husk metallunderlaget, dersom de blir liggende i gresset kan de ødelegge gressklipperen. 

Når klipper dere gresset?

Vi klipper gresset hver 14 dag avhengig av værforhold. Før vi klipper må vi plukke søppel som kan ødelegge for klipperen, derfor er det viktig at alle plukker opp alt etter seg. 

Når tømmes søpla? 

Vi tømmer søpla daglig i badesesongen, ellers er det ukentlig. 

Hva gjør jeg når søppelbøtten er full? 

Dersom du ser en søppelbøtte som er full er det stor sannsynlighet for at det fortsatt er plass i de store beholderne som finnes ved parkeringen, en ved parkeringen der du går rett ned til stranden og en ved treningsapparatene. Disse er på hele 5 kubikk. Vi anbefaler å ta med søppelen på vei hjem fra stedet og kaste det i søppeldunkene ved parkeringsplassene. Dersom disse også er fulle ber vi dere ta med søppel hjem. 

Hvor ofte vaskes doene?

Doene vaskes daglig i badesesongen.

Kan man bruke båt, kajakk og SUP på Norbytjernet?

Nei, det ikke lov. Grunnen er at det er vasspest i Norbytjernet og vi må unngå at dette spres til andre vann. Ser du en båt på Norbytjernet er det en som jobber med drift av Nordbytjernet og som vet hva som skal gjøres med båten etter at den har vært på vannet. 

Hva er vasspest?

Vasspest er en vannplante som vokser under vann og har skudd som kan bli flere meter lange. Vi ønsker ikke at vasspesten sprer seg, og det holder med en plantebit på et par cm for at den skal kunne spre seg videre. Vasspesten kan føre til tette masser som gjør det vanskelig å benytte vannet til for eksempel bading. Den viktigste spredningsveien av vasspest er ved flytting av båter og fiskeutstyr. Sjekk derfor utstyr og fjern plantemateriale fra båter, fiskeutstyr og badeleker. Vasspest tåler ikke uttørking. Gode rutiner inkluderer derfor «sjekk, vask og tørk». 

Er det lov med oppblåsbare badeleker på tjernet?

Ja, men det er viktig at de vaskes og tørkes for å unngå at vasspesten sprer seg. 

Finnes det regler for hundebading på Nordbytjernet?

Vi foreslår at de som ønsker å bade hunder gjør dette på vestsiden av tjernet. Det viktigste er å vise hensyn til hverandre når man besøker den populære badeplassen. 

Er det båndtvang ved Nordbytjernet?

Ja, det er båndtvang hele året. 

Er det lov å fiske i Nordbytjernet?

Ja, det er lov, men vis hensyn til de som bader. Fisk gjerne andre steder enn der det bades mest.

Er det lov å bruke metalldetektor på Norbytjernet?

Det er lov å gå med metalldetektor på Nordbytjernet, men man får ikke lov til å grave, det vil si at dersom ting ikke ligger på overflaten, må man la det ligge. 

Kan vi mate fuglene?

Mange synes det er hyggelig å mate ender, duer og andre fugler, men mating kan ha negative konsekvenser for fuglene og miljøet.

Generelt anbefaler vi ikke å mate fugler, ender og svaner. De klarer fint å finne mat selv. Ved å gi fuglene mat så kan fuglene bli feilernært, late og aggressive.

Det er allikevel flere som ønsker å mate fuglene, og da har vi noen tips:

1. Gi fuglene noe annet enn brød
Også fugler trenger variert kost. Brød er «junk food» som kan gi feilernæring. Gi heller havregryn, kokte erter, solsikkefrø uten skall eller andre frø/korn. Salat og grønnsaker i små biter er også et godt alternativ.

2. Ikke gi mye mat slik at det blir liggende
Ikke gi mer mat enn fuglene klarer å spise opp mens du står der. Husk at du ikke er den eneste som gir mat – på populære steder er det mange innom med mat i løpet av dagen. Blir maten liggende, kan det bidra til forsøpling i området.

3. Mat fuglene andre steder enn der «alle» andre mater
Omfattende mating fører ofte til høy konsentrasjon av fugler på et lite område. Dette er uhygienisk og skaper fare for sykdomsspredning blant fuglene. Mating i stor skala kan også gjøre at fuglene blir mindre menneskesky og mer aggressive.

Hvorfor er det ikke belysning rundt tjernet?

Det er ikke belysning rundt Norbytjernet med hensyn til at det er et landskapsvernområde, så av hensyn til dyrelivet kan vi ikke lyse opp området. 


Publisert: 10.06.2020 10:53:04
Sist endret: 30.06.2022 09:34