Arkeologiske kulturminner

Foto: Akerhus basenUllensaker er rik på arkeologiske kulturminner fra middelalder og tidligere perioder, altså fra tiden før år 1537. Disse kulturminnene er automatisk fredet etter Kulturminneloven.

Det er kjent rundt 650 arkeologiske lokaliteter i kommunen. Disse er bærere av Ullensakers eldste historie og forteller om bosetting og levesett over en periode på flere tusen år. Noen er synlige over bakken, mens andre ligger under dagens markoverflate og kommer først til syne når arkeologene stikker spaden i jorda.


Synlige kulturminner

Av synlige kulturminner har Ullensaker mange gravhauger fra jernalderen, både enkeltvise og i større gravfelt. Her er også flere gamle veifar i form av hulveier. Gropavegen ved Gjestad og Haugsgutua ved Raknehaugen er flotte eksemplarer. I utmarksområdene finnes mange kullgroper og tjæremiler fra kull- og tjæreproduksjon, og fangstgroper brukt ved jakt av elg. Helt sørøst i kommunen ligger også en bygdeborg, på folkemunne kalt «Røverskansen». Kulturstien Gjestad-Hovin og Viking i Kisi gir også mye informasjon om kommunens forhistorie.

Du kan selv sjekke hva slags kulturminner som finnes i Ullensaker på Kulturminnesøk, publikumsversjonen av Riksantikvarens database Askeladden.

Gjenstander

Det er også funnet mange arkeologiske gjenstander i Ullensaker. Blant annet er det funnet steinøkser som er flere tusen år gamle; jordbruksredskaper brukt til å rydde land i steinalderen. Det er også mange gjenstandsfunn fra de tallrike vikinggravene i kommunen, både våpen, smykker og redskaper.

Istidslandskap og naturperler

forside hefte islandsskapDet unike landskapet på Øvre Romerike forteller historien om nedsmeltingen av innlandsisen etter siste istid for 10 000 år siden. En slik landskapsdannelse må man i dag helt til Svalbard eller Grønland for å oppleve.

Brosjyre - "Istidslandskap og naturperler" 

 

 

 

Dette istidslandskapet kan du i dag oppleve spor etter i åtte verneområder ved Gardermoen:

  • Romerike landskapsvernområde
  • Nordbytjern landskapsvernområde
  • Aurmoen landskapsvernområde
  • Elstad landskapsvernområde
  • Svenskestutjern landskapsvernområde
  • Sandtjern naturreservat
  • Ljøgodttjern naturreservat
  • Nannestad Kappelangård naturreservat

 


Publisert: 04.02.2021 13:37
Sist endret: 05.03.2021 10:06