Innhold

Furuset kirke

Furuset kirkeFuruset kirke er ei vakker mursteinkirke fra 1879. Arkitekt var Henrik Nissen. Kirken er bygget som et rektangulært langhus med smalere kor med halvrund avslutning. Kirken er omsluttet av en vakker gravlund.

Til anlegget hører det til et gravkapell fra 1904, og menighetsstua bygget i 1987, påbygget i 1998 og 2011.

 

 

 

 

 

 

Hvor ligger Furuset kirke?

Furuset kirke ligger mellom Algarheim og Nordkisa.

Furuset kirke, Kisavegen, 2056 Algarheim

Hovin kirke

hovin kirkeHovin kirke er en gammel trekirke fra 1695 med tilhørende kapell bygget i 1925. Kirken ble bordkledd og tjærebredd på 1700-tallet, trolig hvitmalt i 1856. Kirken er omsluttet av en vakker kirkegård med utsikt over Romeriksslettene. Pilgrimsleden til Nidaros går forbi kirken og er merket.

Kirken har ca. 350 sitteplasser,  kapellet ca. 50.

 

 

 

Mer om Hovin kirke

Hovin kirke nevnes første gang i skriftlige kilder i 1341. Dette var en stavkirke, som kan ha vært bygd så tidlig som 1022, året etter at Olav den Hellige beseiret bøndene på Romerike i slaget vet Nitja (Nitelva). I en besiktigelsesrapport fra 1686 heter det at "Kierchen er i sig sielv vel liden til almuen" og tregolvet var "gandsche brøstfældigt oc farligt at gaa paa". Den var støttet opp av "støtter paa alle kanter ved knepperne rundt om besat".

Presten Thomas Rosing fikk gjennomslag for å bygge ny kirke i 1695. Bøndene sørget for tømmer. Grunnmuren ble oppført av murer Anders Hansøn, kirken reist av fire av områdets dyktigste tømmermenn: Knut Besby og Christen Knudssøn fra Gudbrandsdalen, Peder Gunderssøn og Lauritz Hougstad fra Hedmark. Tårnet ble reist av tårnbygger Oluf Helmen, som falt ned og døde under arbeidet, og som ble begravet under tårnet.

Hvor ligger Hovin kirke?

Hovin kirke ligger på Sand. Det er skiltet til kirken fra Krogfossvegen på Sand.

Adresse: Hovinvegen, 2050 Jessheim

Jessheim kirke

Jessheim kirkeJessheim kirke er den yngste kirken i kommunen og gjennomgikk flere byggetrinn før de opprinnelige planene var gjennomført. I januar 1985 ble kirken vigslet av biskop Lislerud. Kirken ble opprinnelig bygget som arbeidskirke, men fikk senere status som kirke. Arkitekt var Harald Kille.

Kirken er bygget i to trinn hvor første del var ferdig i 1985, og del 2 med kirkerom og kontorfløy ble innviet i 1996.

I 2016 ble kirkerommet revet ettersom det var for lite for dagens aktivitetsnivå. Nytt kirkebygg med plass til 400 personer ble vigslet 5. mars 2017 av biskop Atle Sommerfeldt. En 19 meter høy kampanile på vestre del av området bidrar til å identifisere bygget som kirke og gjør det til mer av et signalbygg i Jessheim sentrum. Ny kirkesal og tilhørende lokaler er tegnet av Hille Mellbye Arkitekter ved Tore Wiig. Alterpartiet er utsmykket av Eimund og Vebjørn Sand.

Hvor ligger Jessheim kirke?

Jessheim kirke ligger sentralt på Jessheim rett bak Rådhuset.

Adresse: Rådhusvegen 5, 2050 Jessheim

Mogreina kirke

Mogreina kirkeMogreina kirke er en langkirkebygning av tre fra 1912. Kirken ble i hovedsak bygget for private midler. Arkitekt var Ole Stein.

Kirken feiret 100 årsjubileum med stor festivitas i juni 2012 med bl.a. biskop i Borg, Atle Sommerfeldt tilstede. Til 100 årsjubileet ble det foretatt omfattende oppussing og restaurering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om Mogreina kirke

Det løse inventaret og utsmykningen i koret er for det meste bekostet ved en pengegave fra "hoffsyerske", frk. Gina Andersen Moen, som aldri glemte hjemstedet sitt. Verdt å merke seg er også utskjæringene i tre, foretatt av tidligere sogneprest Tormod Rostad i nyere tid.

Hvor ligger Mogreina kirke?

Mogreina  kirke ligger langs Trondheimsvegen, mellom Jessheim og Dal med utsikt over Hersjøen.

Adresse: Trondheimsvegen, 2054 Mogreina

 

Ullensaker kirke

Ullensaker kirkeUllensaker kirke er en monumental langkirke i armert, pusset betong, tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og oppført av byggmester Agaton Borgen i 1958. Den ligger på en bakkerygg med vidt utsyn over åpent landskap. Kirken er oppført på samme tomt som den forrige kirken, en korskirke i tømmer fra 1768, som brant i 1952. Ullensaker kirke blir av mange kalt "Romeriksdomen" og er blant de største severdighetene i kommunen.

Det er ca. 650 sitteplasser totalt i kirken nå alle skillevegger er nede

 

Mer om Ullensaker kirke

Innvendig er betongveggene pusset og malt og rikt dekorert. Alf Rolfsen har stått for både fargevalg og freskomalerier på vegger og i taket. Maleriene rundt korbuen på skipets østvegg viser sol og måne, Helligåndsduen, den paradisiske tilværelse, syndefallet, utdrivelsen fra Paradis, brodermordet og mennesket i arbeid. Korets østvegg har bilder av den tronende Kristus og evangelistene. I himlingen er det malt stjerner og kors, og en hjortefrise pryder nedre del av nordveggen. Anders Ragnvald Andersen har laget veggdekoren i menighetssalen og kapellet.

Den rikt dekorerte altertavlen er et bilthuggerarbeid fra 1633, mens døpefonten i kleberstein, med romansk ringkjede-dekor, er fra ca 1140 og kommer fra Gudbrandsdalen. Prekestolen i snekker renessanse har bildefelt med evangelistene malt grått i grått. Prekestolhimlingen er delvis rekonstruert etter den som gikk tapt i brannen i 1952. På kirkebenkenes vanger er det skåret og malt kristne symboler

Hvor ligger Ullensaker kirke?

Ullensaker kirke ligger øst på Kløfta.

Adresse: Kjerkevegen, 2040 Kløfta

 


Publisert: 02.11.2016 16:35:58
Sist endret: 23.02.2021 10:46