Kjerkestua ved Furuset kirkeKjerkestua er satt opp som arbeiderbolig på en av de fire Furusetgårdene som ligger i gårdsklynga rett sør for kirka. Denne gården var i 1880-åra eid av standartjunker Karl Anton Furuseth. (Standartjunker er en militær tittel som tilsvarer ca. kaptein i dag.) Fra 1929 var det sønnen hans, ingeniør Hans Furuseth, og nå  er det et barnebarn, Fystro, som eier den.

Denne Furusetgården hadde flere boplasser for folka som arbeidet på gården. Furusetteiet og Furusetbråtan, som også ble kalt Brubråtan tidligere, ble på et tidspunkt sjøleierplasser. De ligger rett vest for Kjerkestua. Så var det et sted som het Furusethagan og et som ble kalt Steinbråtan. Disse to stedene er borte nå, men Furusetteiet og Furusetbråtan står der. Folkene som bodde i Kjerkestua eide ikke huset. De arbeidet på gården og hadde fritt hus. I noen tidligere papirer ble Kjerkestua kalt Furuseteie, noe som sier at det tilhørte garden.

Husene i Kjerkestua er bygd ytterst på kanten mot naboeiendommen, og de står på rekke, Dette er trulig gjort for å bruke opp minst mulig av dyrkbar jord. Jorda var dyrebar, for det var det som vokste på jorda de levde av. Mange av beboerne i Kjerkestua hadde jobb som kirketjenere ved Furuset kirke samtidig som de arbeidet på garden. Det var en grei ordning. Det var ikke like mye bruk for all arbeidskrafta på gården året rundt, så en jobb ved sida av som kirketjener, eller graver som de sa før, kunne være god å ha, og bostedet like ved kirka passet godt.

Kjerkestua har stått ubebodd siden 1970-tallet.Ullensaker Historielag fullførte i 2013 et stort restaureringsarbeid i Kjerkestua. Hensikten med dette arbeidet var å dokumentere og synliggjøre hvordan arbeidsfolk hadde det på slutten av 1800 og begynnelsen av 1900-tallet.


Publisert: 29.11.2016 09:23
Sist endret: 09.02.2021 10:12