Kløfta gamle skole

Kløfta gamle skole fra 1864 er en av de best bevarte av de gamle fastskolene i Ullensaker. Den har fortsatt sin opprinnelige form. Kløfta gamle skole ble nedlagt da Åreppen stod ferdig i 1906. Skolen var imidlertid i bruk under andre verdenskrig.

Kløfta gamle skole er en av de 11 skolestuene som er prioritert bevart av Ullensaker kommune som eier.

 

Med den nye skoleloven av 1860 ble den tidligere omgangsskolen avviklet, og det ble påbudt med faste skoler. Man fant ut at det ville være dyrt å leie lokaler til skolene, derfor ble det i 1860 vedtatt av skolevesenet i Ullensaker at man skulle bygge nye skolehus i 121 av de totalt 14 skolekretsene på den tiden.

De nye skolene var i det vesentlige ferdige i 1863 og ble tatt i bruk året etter. Alle var ført opp etter samme planen. Tegningene var laget av A. Hennum på Gjestad, og hver av de nye skolene inneholdt, utenom skolelokalet, en leilighet med to mindre rom, kjøkken og gang.

De gamle skolestuene representerte viktige fellesskapsverdier som samlingspunkt i lokalsamfunnet. De var ofte de første bygningene som ble bygd i lokal, offentlig regi og var et økonomisk løft i sin samtid.

Arrangement

Venneforeningen Kløfta gamle skole drifter huset og har i løpet av året mange arrangement.

Program


Publisert: 29.11.2016 09:28
Sist endret: 31.08.2021 13:02