Innhold

Kulturhistorisk vandring

Kultursti Gjestad Hovin

Fra Gjestad øverst i Gropavegen forbi Raknehaugen til Hovin skole er det satt opp flere informasjonsskilt om den verdifulle natur- og kulturhistorien i området. Skiltene forteller om Raknehaugen, gravskikk, gårds- og bosettingshistorie, samferdselshistorie, kvartærgeologi (istidsgeologi) og mammutfunn.

Fra Gjestad til Raknehaugen sammenfaller kulturstien med traseen til Pilegrimsleden.

Vegbeskrivelse 

Du kan gå kulturstien fra begge kanter, og det er parkeringsmuligheter både på Gjestad bo- og aktivitetssenter, Dølivegen 3 på Jessheim og Hovin skole, Krokfossvegen 32 på Sand.

Fra Gjestad følger du den gamle hulvegen Gropavegen til denne treffer Kongsrudhaugen, ta deretter av mot vest. Følg Kongsrudhaugen til tunet på Haug gård og videre vestover, ned hulvegen Haugsgutua til Raknehaugen. Herfra følger du Ljøgodtvegen mot Hovin skole.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Raknehaugens venner, Ullensaker kommune og Akershus fylkeskommune.

 


Publisert: 06.01.2017 09:25:43
Sist endret: 02.04.2020 14:14