Innhold

Minnesmerke på Trandumskogen

Minnesmerke TrandumskogenUnder 2. verdenskrig ble Trandumskogen brukt som rettersted av de tyske okkupantene. I løpet av krigen ble 173 nordmenn, 15 russere og 6 briter skutt og begravet her. De tyske okkupantene forsøkte å holde ugjerningen hemmelig, men hendelsen ble avslørt etter frigjøringen.

I 1954 ble det reist et nasjonalmonument til minne om de henrettede fangene. På minnesmerket står det skrevet: "I kampen for friheten under krigen 1940-1945 ble her i Trandumskogen 173 nordmenn 15 sovjet-borgere og 6 briter henrettet av fienden". Minnesmerket er utført av Per Palle Storm i lys Iddefjordsgranitt.

I 1970 ble det satt opp en minneplate med navnene på de døde. Gravstedene er markert med granittkors. Trandumskogen har i dag status som nasjonalt minnesmerke og minnelunden er fredet.

Bautastein ved Herredshuset

Bautastein HerrehusetSteinen står på dobbel sokkel og er ca. 5 meter høy. Den ble reist 17. mai 1914 med inskripsjonen: ”Til minde om soldatene fra Ullensaker i krigen 1814 – Lier og Matrand”.

Hver 17. mai morgen holdes det minnestund ved bautasteinen.

 

 

Minnesmerke ved Herredshuset

minnestein HerredshusetMinnesmerke har inskripsjonen ”Ullsokninger som falt i kamp for Norges frihet 1940 – 1945." Den ble avduket av ordfører Ole Korslund i 1995, 50 år etter fredsåret 1945.

 

 

Wergelandssteinen på Risebro

Wergelandssteinen på RisebroI 1826 var Henrik Wergeland på juleball på Risebru. På dette ballet forelsket han seg i Hulda Malthe som var datter til futen Christopher Malthe. Wergeland har skrevet om denne forelskelsen i "Hasselnødder".

Steinen ble reist i 2006 til minne om Hulda Malthe og Henrik Wergeland.

 

Steinen på Elstad

Steinen på ElstadSteinstøtten er reist av privatpersoner til minne om gårdskaren på Elstad som ved en feiltagelse ble skutt av tyskerne under 2. verdenskrig. På støtten står skrevet ”John Gjevik falt uskyldig ved nakkeskudd av tyske soldater 13 – 7 –1944 21 år”.

 

Steinen står tett inntil Oldtidsvegen, ca. 1 km. sør for Elstadkrysset.

 

 

 

 

Byste på sokkel av Karl Norbeck (1867 – 1939)

Karl Nordbeck

Karl Norbeck ble født og vokste opp på Jessheim, men reiste tidlig over til Amerika. Han var en kraftig kar og ble i Amerika kjent som verdens sterkeste mann. Etter noen år kom han tilbake til Norge og etablerte sirkus i hovedstaden. I 1930 ga han 10.000 kr til bygging av nytt klubbhus på Jessheim, Idrettens Hus.

Bysten står i Jernbaneparken på Jessheim. Den ble reist i begynnelsen av 1960-årene av innsamlede midler fra idrettsungdommen på Jessheim.

 

 

Byste på sokkel av Erling Grønland

Erling GrønlandErling Grønland virket i flere perioder som prest i hovedsognet, sist som sogneprest før han tok avskjed i 1909. Som folkehøgskolemann, politiker og organisasjonsmann var Grønland en avholdt mann i bygda.

Bysten står foran Ullensaker kirke.

 

 

 

Bautasteinen på Li

Bautastein på Li

Steinen er reist av Romerike Ungdomsforbund til minne om Georg Sverdrups skysskar på reisen til Eidsvoll i 1814. Bautasteinen ble gitt til Ullensaker kommune under avdukingen i 1925. Den har inskripsjonen ”Husk at Gud er attåt".

 

 

 

 

 

Bautastein – Sør-Gardermoen

Bautastein på Sør-GardermoenBautasteinen med inskripsjonen 1814 - 1914 ble opprinnelig reist i 1914 ved Gardermoen gamle skole, Sundby, til minne om krigen hundre år tidligere. På grunn av utbyggingen av Hovedflyplassen ble steinen lagret og deretter flyttet og reist på nytt i 2006 like ved Samfunnshuset på Tunet ved Ullensaker museum.

 

 


Publisert: 29.11.2016 09:36:27
Sist endret: 13.06.2017 13:03