Innhold

Røverskansen

Røverskansen

Røverskansen er en bygdeborg på delet mellom Ullensaker og Nes kommune. Navnet kommer av et sagn om røvere som skal ha holdt til på stedet.

De fleste bygdeborger stammer fra Folkevandringstid, ca. 400-600 e. Kr. Bygdeborgene var forsvarsverk lagt på naturlige høyder, og fungerte som tilfluktssteder og utkikksposter.

Røverskansen ligger på en avlang nord-sør-orientert kolle som er ubetydelig høyere enn de andre knausene som utgjør ryggen av åsen. Det indre borgområdet er nærmest identisk med kollens utstrekning. Det er naturlig bratte skrenter og stup på flere sider, og rester etter murer på de mest tilgjengelige partiene både i nord og sør. Oppå murverket har det trolig stått en trepalisade.

Langs øst- og vestsiden av kollen går to dype kløfter som har vært adkomstveiene til borgen. Begge viser spor etter flere sperringer. Den østre kløften er en særlig trang og dyp slukt som kalles Røverdalen. Fra Røverdalen går det en annen kløft ut i nordvestlig retning. Mellom «tennene» i denne «gaffelen» er terrenget myrlendt og kan ha vært drikkevannskilde i gammel tid.

Les mer om bygdeborger

Foto: Øivind Møller Bakken, Akershusbasen

Turforslag

  • Fra Holt er det grusvei opp til Holtsetra og litt videre. Følg deretter skilt mot Røverskansen
  • Hvamsåsen rundt - se ut.no for turbeskrivelse

Adkomst

Det er flere utgangspunkter for turen til Røverskansen både fra Ullensaker og Nes.

  • Fra Holt/ Fv453 Egnervegen er det parkeringsmuligheter nede ved veien i en rundkjøring. Stengt med bom for biltrafikk . Parkering litt litt vestenfor blått merke på kart
  • Fra Fv463 Flakstadvegen ved Henniskogen - litt sør for blått merke på kart NB! 
  • Fra Neskollen hvor man kan parkere ved senterområdet på byggefeltet

Publisert: 07.04.2020 09:13:20
Sist endret: 30.01.2023 10:09