Innhold

Om Kulturminnedagene

KulturminnedageneI Norge markeres dagene over hele landet med hundrevis av aktiviteter i løpet av den andre uken i september. En rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner står bak arrangementene. Norges Kulturvernforbund har nasjonalt koordineringsansvar.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Materielle og immaterielle kulturminner, historiefortelling og gammel håndverkspraksis synliggjøres.

Ullensaker er også med på markeringen av de Internasjonale Kulturminnedagene. Følg med på nettsiden vår for program.

Kulturminnedagene 2023

  • Kulturminnedagene 2023: lørdag 2. - søndag 10. september
  • Tema for Kulturminnedagene 2023: "Levende kulturarv"

«Levende kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som har blitt overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter, håndverk og yrker gjør det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Dette temaet gir oss mulighet til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår. Den skal undersøke hvordan gårsdagens kulturarv har blitt til dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som gir sin kunnskap videre, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Norge er full av levende kulturarv i form av både fysiske kulturminner og kulturmiljøer, men også i form av en levende historietradisjon og gjennom iboende kunnskap om håndverk og husflid. I 2023 oppfordrer vi alle kulturminnedag-arrangører om å vise frem den levende lokale kulturarven og bli med på feiringen av Kulturminnedagene.

Les mer på Kulturminnedagene sin nettside

Lag, foreninger og andre aktører inviteres til å vise seg frem!

Spørsmål og påmelding 

Kontakt rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad: Christine.Haakstad@ullensaker.kommune.no/ tlf. 940 28 045


Publisert: 01.12.2016 09:36:47
Sist endret: 19.06.2023 14:21