Innhold

Om Kulturminnedagene

KulturminnedageneI Norge markeres dagene over hele landet med hundrevis av aktiviteter i løpet av den andre uken i september. En rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner står bak arrangementene. Norges Kulturvernforbund har nasjonalt koordineringsansvar.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Materielle og immaterielle kulturminner, historiefortelling og gammel håndverkspraksis synliggjøres.

Ullensaker er også med på markeringen av de Internasjonale Kulturminnedagene. Følg med på nettsiden vår for program.

Kulturminnedagene 2024

  • Kulturminnedagene 2024: lørdag 31. august - søndag 8. september
  • Tema for Kulturminnedagene 2024: "Spor, nettverk og forbindelser"

Tema for Kulturminnedagene 2024 «Spor, nettverk og forbindelser» er en påminnelse om at både den materielle og immaterielle kulturarven er et bilde på hvordan folk, samfunn, land og kulturer lenge har vært sammenkoblet, og hvordan vi fortsetter å være det gjennom verdier, praksis og et felles ønske om å beskytte og gi mening til vår individuelle og kollektive historie. 

Les mer på Kulturminnedagene sin nettside

Lag, foreninger og andre aktører inviteres til å vise seg frem!

Spørsmål og påmelding 

Kontakt rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad: Christine.Haakstad@ullensaker.kommune.no/ tlf. 940 28 045


Publisert: 01.12.2016 09:36:47
Sist endret: 12.12.2023 09:33