Innhold

Om Kulturminnedagene

KulturminnedageneI Norge markeres dagene over hele landet med hundrevis av aktiviteter i løpet av den andre uken i september. En rekke lag, museer, institusjoner og organisasjoner står bak arrangementene. Norges Kulturvernforbund har nasjonalt koordineringsansvar.

Kulturminnedagene i Norge preges av et mangfold av aktiviteter som bidrar til å skape interesse og forståelse for vår kulturarv på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå. Materielle og immaterielle kulturminner, historiefortelling og gammel håndverkspraksis synliggjøres.

Ullensaker er også med på markeringen av de Internasjonale Kulturminnedagene. Følg med på nettsiden vår for program.

Kulturminnedagene 2021

  • Kulturminnedagene 2021: lørdag 4. - søndag 12. september
  • Tema for Kulturminnedagene 2021: Dialog

Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2021 «Dialog» vil arrangementene fokusere på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

Les mer på Kulturminnedagene sin nettside

Lag, foreninger og andre aktører inviteres til å vise seg frem!

Spørsmål og påmelding 

Kontakt rådgiver kulturminnevern Christine Haakstad: ch@ullensaker.kommune.no / tlf. 940 28 045


Publisert: 01.12.2016 09:36:47
Sist endret: 02.03.2021 09:07