Innhold

Hva skjer i Lokal Kulturuke?

Lokal KulturukeLokal Kulturuke skal synliggjøre kulturlivet i Ullensaker.

Lokal Kulturuke startet opp i 2003 og har siden vokst til en stor, årlig kulturbegivenhet i mars/april - i regi av kommunens lokale kulturliv. Her er alt fra teater, musikaler, kabareter, konserter, dans, foredrag, kulturinformasjon, utstillinger m.m. Arrangementene foregår over hele kommunen og på mange ulike arenaer, for og med alle aldre, nivå, etnisk bakgrunn - tradisjonsarrangement og overraskelser - samarbeid og moro.

Lokal Kulturuke =  Lokalt Kulturliv - en uke for og med alle kulturinteresserte i Ullensaker.

Programmet kommer vanligvis i postkassen til alle husstander i Ullensaker ca. 10 dager før Kulturuka starter. Men fordi det nå er vanskelig å planlegge langt frem i tid og for å ha muligheten til å gjøre endringer har vi valgt å ha Kulturuke programmet digitalt i 2021 dvs. at vi ikke trykker opp programmet og distribuerer i posten som tidligere.

Programmet vil markedsføres gjennom vår nettside, Facebook innlegg og via flyere som vil spres på ulike steder i Ullensaker. 

Lag, foreninger og andre kulturaktører inviteres til å vise seg frem!

Ullensaker er en hurtig voksende kommune og Lokal kulturuke gir en enestående mulighet for det lokale kulturlivet til å vise seg frem og for nye og «gamle» innbyggere til å se og prøve ut hva Ullensakers kulturliv har å tilby. Vi ønsker at programmet for Kulturuka skal speile bredden av Ullensakers mangfoldige kulturliv!

Nytenking!

Hva med:

  • Å gi de faste arrangementene en ny vri med ekstra innhold og en spennende tittel
  • Mer kreativitet og spenst – nytt innhold – nye temaer
  • Flere større arrangement – gjerne der flere samarbeider om innhold og organisering
  • Å ta med nye aktører, gjerne fra andre kulturer 
  • Nye kulturarenaer

Sannsynligvis blir det fremdeles noen begrensninger under årets Kulturuke, men kanskje kan dette også åpne opp for å tenke annerledes rundt noen av arrangementene?

Organisering

Arrangørene: Har ansvar for eget arrangement med planlegging, markedsføring, gjennomføring og økonomi

Enhet Kultur: Tar initiativ, informerer og koordinerer arrangementene og markedsfører hele programmet

Påmelding

Kulturuka i 2022 blir fredag 11. – søndag 20. mars. Det er fortløpende påmelding til Kulturuka. 

Påmelding til Lokal Kulturuke

Enhet Kultur v/ kulturkonsulent Kathrine Øynebråten ko@ullensaker.kommune.no / tlf. 940 28 042

 


Publisert: 13.02.2018 13:52:00
Sist endret: 19.05.2021 11:16