Tankens kraft

Erik Pirolt Tankens kraft 2020 Algarheim skole, Ullensaker Kunstkonsulent Vibeke Christensen Foto Jon GorospeErik Pirolt er en fantasifull kunstner som jobber innen mange ulike medier. Til Algarheim skole har han laget en skulpturen "Tankenes kraft" som henger fra taket og et verk på vegg. I taket ser vi en jente som sitter på en huske, med øynene lukket. Kanskje hun drømmer, eller kanskje hun tenker.

Tankebobler, lik de man ofte ser i tegneserier, popper opp over hodet hennes, og samler seg i en stor sky som holder husken oppe. Ut av skyen kommer det hender som griper fast i tau og vaiere, og sugekopper som skytes opp i taket. Vi ser også en “pettersmartsprettert” oppå skyen, som skal til å skyte en sugekopp av gårde. Med visuelle virkemidler som kommer fra tegneserieverden, er Tankens kraft (2020) et kunstverk som knytter seg til barnas kjente referanserammer.

Skyen er en tankemaskin i dobbel betydning. Den er en mekanisme som jenta kan lene seg på, men også en enkel påminnelse om at alt er mulig i fantasien. Skyen finnes kun når jenta lukker øynene og tenker eller drømmer - det er faktisk hun selv som besitter denne evnen, å drømme frem andre virkeligheter. Tankens kraft viser til en håpefull og leken del av jentas, og vår, indre verden.

En idé

Erik Pirolt Tankens kraft 2020 Algarheim skole, Ullensaker Kunstkonsulent Vibeke Christensen Foto Jon GorospeVerket på veggen består av en hakkespett som har hakket ordet idé inn i veggen. Verket har en subtil fremtoning som gir en fin balanse i rommet.

"Jeg vil at folk skal reflektere over hva en idé er. Spør man folk om hva en idé egentlig er, så får man mange forskjellige svar. Man kan si at det er en øvelse i abstrakt tenkning. Her blir den språklige bevisstheten utfordret til å betrakte seg selv, slik at det oppstår metaperspektiv. For meg er dette en filosofisk generator med en poetisk klang" sier Erik Pirolt.

 

Hyller barnas styrke

Erik Pirolt Erik Pirolt Tankens kraft 2020 Algarheim skole, Ullensaker Kunstkonsulent Vibeke Christensen Foto Jon GorospeTankens kraft 2020 Algarheim skole, Ullensaker Kunstkonsulent Vibeke Christensen Foto Jon Gorospe

Verket til Erik Pirolt oppfordrer oss til å tenke og drømme, og uttrykker både en trygghet og frihetsfølelse som kommer fra dette.

Det er kanskje lettere for voksne å forstå situasjonen som dannes i verket; å forstå hvor potent denne tenkende, drømmende væremåten er og hvor viktig det er å gå inn i seg selv og dyrke fantasien. Men det er barnas styrke å leke, noe dette verket "Tankens kraft" hyller.

 

Bilder: Erik Pirolt Tankens kraft 2020 Algarheim skole, Ullensaker Kunstkonsulent Vibeke Christensen Foto Jon Gorospe


Publisert: 17.12.2021 11:37
Sist endret: 20.12.2021 07:27