Psykisk helsevern

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:  Nordbyvegen 32,               2069 Jessheim

Postadresse:                      Psykisk helsevern,          postboks 470,                    2051 Jessheim

Psykisk helsevern har flere tjenester for innbyggere over 18 år som opplever psykiske plager eller har psykiske lidelser. Tjenesten er behovsprøv og for å søke om psykiske helsetjenester må du bo eller oppholde deg i kommunen. Om du ønsker å søke om psykiske helsetjenester kan du ta direkte kontakt med tildelingsenheten for mer informasjon eller kontakte fastlege for en henvisning. 

Tjenesten er gratis.