Ta kontakt og meld deg på kurs her

Gruppe i mestring av stress og belastning

Tilbudet er gruppebasert og for personer med milde symptomer på utbrenthet eller som har opplevd forhøyet stressnivå over tid, slik at det har blitt en belastning. Tilbudet er gratis. 

Gruppetilbudet er basert på veiledet selvhjelp, ved bruk av det nettbaserte mestringsprogrammet Assistert Selvhjelp. Dette programmet inneholder 6 kapitler. Vi gjennomfører 1 kapittel per uke over 6 uker, og det er satt av 2 timer til hver samling.  

Hensikten med å møtes i gruppe er erfaringsutveksling, og hvor vi kan utdype tema fra kapitlene. For best mulig utbytte er det forventet stor grad av aktiv deltakelse. 

Neste oppstart er torsdag 04. april 2024 klokken 12.30 - 14.30 med maks 10 deltakere.

For å lese mer om Assistert selvhjelp:

Stress og belastninger | Assistert Selvhjelp - Få bedre psykisk helse via internett.

For påmelding benytt kontaktskjema.

Assistert selvhjelp - individuell oppfølging

Rask psykisk helsehjelp vil benytte Assistert selvhjelp. Mestringsverktøyene i assistert selvhjelp har ulike tema og skal gjøre den enkelte bedre i stand til å mestre sine utfordringer.

Mestringsverktøyene er basert på kognitiv terapi, hvor sammenhengen og påvirkningen mellom tanker, følelser, kropp og atferd/handlinger står sentralt.

Egeninnsatsen er en viktig ressurs og gir størst utbytte og effekt. Det forventes aktiv deltakelse i samarbeidet med fagpersonen.

Malegruppe

Har du interesse for maling på lerret med akryl og ønsker å bruke din kreative side og utvide ditt nettverk, har Rask psykisk helsehjelp tilbudet for deg. Det blir felles maling med sosialt samvær og prat. Har du aldri malt før vil du få veiledning og hjelp til komposisjon, rom og farge. 

Vi har maleutstyr og staffeli til låns. Har du eget utstyr som du ønsker å bruke, kan du gjerne ta det med. 

Malegruppen er på tirsdager fra kl 10.30 - 12.30, adressen er Jødalsvegen 2b, 2056 Algarheim.

Treffsted ukrainske flyktninger / Місце зустрічі українських біженців

Møteplass for ukrainske flyktninger

Sammen om Mestring er et lavterskeltilbud innen psykisk helse for deg som bor i Ullensaker kommune og er 16 år eller eldre. Vi tilbyr et treffsted med aktivitet for ukrainske flyktninger i Ullensaker hver tirsdag og fredag fra klokken 13:00 til 15:00. Her kan du møte andre ukrainske flyktninger, dele opplevelser og støtte hverandre gjennom denne vanskelige tiden.


Publisert: 29.10.2020 10:06
Sist endret: 13.02.2024 13:06