Innhold

Kontaktinformasjon

 

Navn

Fag Telefon
Njål-Inge Enger rektor

66108140/ 90097635

Grethe Aasen-Vaksvang konsulent 66108177
Alexander Adrian vokal, kor 97665054
Anders Mossberg gitar 92899927
Are Wærhaug slagverk 92281903
Bjørnar Robertsen piano 90647362
Dave Edge saxofon, treblås 45666995
Elisabeth Grung piano 41438615
Georgy Kalmykov trombone, grovmessing 48194276
Inna Aam piano 41636244
Jakob Söderström klarinett 45257017
Jan Øyvind Grung Sture cello 95971553
Tor I Keilen teater, drama 45000123
Magnus Olav Tveiten gitar 98438374
Marius Solbakken gitar 97169496
Mark Heinecke treblås 99168989
Milutin Petrovic fiolin 95799515
Pär Söderström valthorn, messing 93621002
Tove Alsegård  dans 41225492

Hvem gjør hva

Njål Inge Enger, rektor

Njål Inge Enger har vært rektor ved kulturskolen siden høsten 2003. Han har bakgrunn fra Østlandets Musikkonservatorium med trompet som hovedinstrument. Har vært rektor ved musikk/kulturskoler siden 1990 og siden ca. 1980 lærer ved forskjellige musikkskoler, korpsdirigent, storbandinstruktør, arrangør m.m. Ved kulturskolen i Ullensaker underviser han også tidvis messinginstrumenter.

Grethe Aasen-Vaksvang, konsulent

Grethe Aasen-Vaksvang er kulturskolens konsulent.  Hun har lang fartstid i Ullensaker og har vært innom flere tjenesteområder.  I kulturskolen jobber hun med merkantile oppgaver som oppfølging av elevregistrering, timeplanregistrering, brukere og økonomiske forhold.  Hun besvarer oftest henvendelser fra elever og foresatte.

Alexander Adrian, vokal og kor

Alexander Adrian har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden høsten 2001. Han underviser i sang, og har både enkeltelever, barnekor og ungdomskor. Alexander har 6 års utdannelse fra Universitetet i Trondheim.

Anders Mossberg, gitar, bassgitar og band

Anders Mossberg har vært ansatt i Ullensaker Kulturskole siden høsten 2007, og underviser på gitar, bassgitar og band. Anders er svensk, men har vært bosatt i Norge i mange år. Han har utdanning fra Sverige, og mange års erfaring som utøvende musiker i forskjellige band. Anders har også undervist ved forskjellige musikklinjer på videregående skoler. Før han kom hit var han ansatt i Eidsvoll kulturskole. Han er aktiv utøvende musiker i forskjellige band, og han har medvirket på et utall LP/CD-innspillinger som bassist.

Are Wærhaug, slagverk

Are Wærhaug har utdanning som slagverker og slagverkspedagog fra Norges Musikkhøgskole samt studier i Afrika. Han har arbeidet i mange år som utøver, korpsdirigent og pedagog. Han startet sitt virke i Ullensaker kulturskole høsten 2009, og jobber samtidig som lærer ved flere kulturskoler på Romerike.

Bjørnar Robertsen, piano og kirkeorgel

Bjørnar Robertsen har vært ansatt i Ullensaker siden 1980. Han underviser elever på piano og kirkeorgel.
Han har sin utdannelse fra Musikkhøgskolen i Oslo - kirkemusikk høyere grad, og debuterte i 1978 i Oslo Domkirke. I 1980 tok han Diplomeksamen på kirkeorgel i Köln, og i 1982 tok han Diplomeksamen på cembalo. Bjørnar har lang erfaring fra festspill og konsertvirksomhet i inn- og utland, og har også hatt flere oppdrag for NRK.  I tillegg til sitt virke i Ullensaker kulturskole underviser han i Eidsvoll kulturskole, og han er hovedorganist i Eidsvoll kirke.  Han har også lang erfaring som kordirigent.

Dave Edge, saxofon

Dave Edge ble ansatt som treblåspedagog ved kulturskolen fra høsten 2006. Han har saxofon som hovedinstrument, men behersker også fløyte og klarinett. Hovedarbeidsområdet er rettet mot korpsundervisning. Dave er Engelsk, og har bl.a. undervist ved LIPA i Liverpool (Beatles skolen). Han har flere egne CD-produksjoner og deltatt på flere innen genren jazz/rytmisk musikk. I tillegg til å undervise i kulturskolen er han en aktiv utøver innen freelanceområdet og med jazzgrupper i Oslo-området. Han har utviklet seg til å bli en av norges og Europas fremste jazzsaxofonister.

Elisabeth Grung, piano

Elisabeth Grung har vært ansatt som pianolærer i Ullensaker Kulturskole siden 1977. Hun har 6 års utdannelse fra Universitetet i Bergen og Oslo, med musikk hovedfag, samt klaverpedagogisk eksamen gjennom Norske Musikklæreres Landsforbund. Elisabeth har også studert musikk i England ved Guildhall School of Music og i USA ved University of Iowa.
Hun debuterte som pianist i Universitets Aulaen i Oslo i 1974 og hadde i mange år en utstrakt konsertvirksomhet. Hun har hatt flere oppdrag for NRK. Elisabeth er også pianolærer i Rælingen Kulturskole.

Georgy Kalmykov, trombone og grovmessing

Georgy Kalmykov begynte sitt virke som messingpedagog og korpsdirigent i Nord Norge når han kom til Norge etter å ha virket som profesjonell musiker med trombone som instrument ved flere av de store Russiske symfoniorkestrene. Han har en omfattende utdanning fra Russland, og lang erfaring som pedagog og utøver. Georgy startet som trombone- og grovmessinglærer i Ullensaker kulturskole høsten 2009.

Inna Aam, piano

Inna Aam er Russisk, og har lang og omfattende musikkutdanning fra sitt hjemland. Hun har vikariert i Ullensaker kulturskole ved flere anledninger, og er ansatt som pianolærer fra høsten 2009. Hun jobber også som musikklærer ved Allergot ungdomsskole, og hun er en mye brukt akkompagnatør for kor og utøvere i lokalmiljøet i Ullensaker.

Jacob Söderström, klarinett

Jakob Söderström underviser i klarinett. Han har sin utdanning fra Sverige


Publisert: 06.12.2016 14:29:17
Sist endret: 06.12.2016 14:32