I 2018 ble Interkommunal veteranplan for kommunene i Gardermoregionen vedtatt. Veteraner og veteranorganisasjoner ble invitert inn i arbeidet for å melde ønsker og behov. Fokuset var særlig på behovet for anerkjennelse og møteplasser, samt tilgjengelig hjelp og kompetanse fra offentlig hold overfor veteraner som sliter med traumer eller skader.

På bakgrunn av innspillene ble viktige tiltak i planen:

  • å opprette en veterankontakt i hver kommune, som skal ha oversikt over kommunens og andre sentrale aktørers tilbud til veteraner
  • å informere offentlige instanser som skole, barnehager, NAV, fastleger og skolehelsetjenesten om veteraners levekår
  • å opprette eget område på kommunens nettsider rettet mot veteraner
  • å etablere et fast veteranlokale, og utrede muligheten for å benytte bygg i Trandum leir
  • å legge til rette for møteplasser, markeringer og arrangementer
  • å videreutvikle 8. mai-markeringen på Trandum til et større, interkommunalt arrangement

Her kan du lese hele planen.


Publisert: 12.02.2020 14:11
Sist endret: 20.10.2020 13:40