Veteraner i Ullensaker

Trandum. Foto. Stein Westengen

Veterankontakt

Thomas Iversen tlf. 404 05 859 / e-post

Veterankontakten skal være et kontaktpunkt for veteraner, deres familie og andre aktører innenfor veteranområdet.

Arrangementer & Møteplasser 

Månedlig treff på Peppes Pizza Jessheim

Forsvaret arrangerer veterantreff den tredje tirsdagen i måneden kl. 1900 på Peppes Pizza på Jessheim. Forsvaret betaler for maten, mens den enkelte veteran betaler for drikke. Her er alle velkomne, uansett hvor og når de har tjenestegjort.

Les mer her

Veteranbase Trandum

Det arbeides med å etablere en regional møteplass for veteraner – «Veteranbase Trandum» – i nedlagte Trandum militærleir. Lokalet vil være åpent på faste dager/kvelder i uken. I tillegg vil det kunne gjennomføres andre aktiviteter og arrangementer i tråd med veteranenes ønsker og behov. Her kan du lese mer om planene for Trandum leir. 

Mer info om aktiviteter og åpningstider kommer.

8. mai 

8. mai kl. 1100-1200 er det minnemarkering i Trandumskogen. Høytidelig markering av freden 1945 på stedet hvor 194 frihetskjempere ble henrettet av fienden under 2. verdenskrig. Taler, musikk og nedleggelse av kranser ved monumentet.

Arr: Øvre Romerike Forsvarsforening, Sessvollmoen Garnison