minnesmerke TrandumVeteraner er norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks-, justis- og/eller forsvarssektoren.Siden 1947 har 100.000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Forskning viser at mange greier seg bra etter tjenesten. Noen vil likevel ha behov for oppfølging grunnet opplevelser og hendelser fra tjenesten.

Ullensaker kommune ønsker å bidra til at veteraner blir ivaretatt og anerkjent for arbeidet de har utført på Norges vegne. Sammen med kommunene i Gardermoregionen har vi vedtatt en felles, interkommunal veteranplan som legger føringer for hvordan vi kan ivareta veteranene på en best mulig måte.


Publisert: 12.02.2020 14:01
Sist endret: 20.10.2020 13:39